Zásady ochrany osobných údajov

Vo vlastnom záujme pri práci s internetom a elektronickou poštou zachovávajte nasledujúce zásady:

  • pri ústnej, telefonickej, ani e-mailovej komunikácii Univerzita Komenského od vás nikdy nepožaduje vaše heslo - svoje heslo neoznamujte ani ďalším osobám, neposielajte ho e-mailom a nehovorte ho do telefónu,
  • neotvárajte podozrivé e-maily a v žiadnom prípade neotvárajte prílohy takýchto e-mailov,
  • nesťahujte a neinštalujte na svoj počítač softvér z neznámych alebo pochybných zdrojov, nespúšťajte cudzí softvér, ktorý nevyhnutne nepotrebujete k svojej práci,
  • ak sa prihlasujete menom a heslom, musíte mať istotu, že ste na stránke inštitúcie, s ktorou chcete komunikovať (pozor na fingované stránky),
  • ak máte podozrenie, že sa prezradilo vaše prihlasovacie a heslo zmente si ho alebo požiadajte o jeho zmenu,
  • používajte dostatočne zložité, ťažko uhádnuteľné heslá (minimálne 8 znakov, kombinácia malých, veľkých písmen a čísiel),
  • v žiadnom prípade nepíšte si vaše heslá na dostupné miesta (pracovný stôl, monitor) a nezdieľajte ich ani s kolegami,
  • nedovoľte cudzím osobám používať váš pracovný počítač,
  • nepripájajte cudzie zariadenia (napríklad USB-kľúče) k vášmu počítaču,
  • odstráňte osobné údaje (napríklad zoznamy študentov) zo všadiaľ kde nie sú nevyhnutne potrebné. V žiadnom prípade ich neprenášajte na USB-kľúčoch, ani ich nekopírujte na vaše súkromné počítače.

 

Ak máte podozrenie na bezpečnostný incident obráťte sa na adresu bezpecnostuniba.sk