Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Vybrané aplikácie teórie hier / Zuzana Čičková a kolektív, recenzovali: Ivan Brezina, Martin Dlouhý
  Bratislava : Letra Edu, 2019
 2. ABA ALICE: Physics performance report, Vol. 1 / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 30, No. 11 (2004), s. 1517-1763
 3. ABA ALICE: Physics performance report, Vol. 2 / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 32, No. 10 (2006), s. 1295-2040
 4. ADC Heavy-ion physics with ALICE / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 34, No. 8 (2007), s. S511-S518
 5. ADC Commissioning of the ALICE TPC / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 34, No. 8 (2007), s. S705-S708
 6. ADC PHOS, the ALICE-PHOton spectrometer / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 34, No. 8 (2007), s. S719-S723
 7. ADC Proton-proton physics in ALICE / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 34, No. 8 (2007), s. S783-S787
 8. ADC ALICE potential for heavy-flavour physics / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 34, No. 8 (2007), s. S943-S946
 9. ADC The time projection chamber for the ALICE experiment / ALICE Collaboration
  In: Nuclear Physics A. - Vol. 715, Sp. Iss. (2003), s. 843c-848c
 10. ADC The ALICE Dimuon Spectrometer / ALICE Collaboration
  In: Nuclear Physics A. - Vol. 715, Sp. Iss. (2003), s. 839c-842c
 11. ADC Physics programme of ALICE experiment / ALICE Collaboration
  In: Nuclear Physics A. - Vol. 749 (2005), s. 229C-242C
 12. ADC The Muon Spectrometer of the ALICE experiment / ALICE Collaboration
  In: Nuclear Physics A. - Vol. 749 (2005), s. 313C-319C
 13. ADC Perspectives for the measurement of beauty production cross section at LHC with ALICE / ALICE Collaboration
  In: Nuclear Physics A. - Vol. 749 (2005), s. 320C-324C
 14. ADC Multiplicity of charged particles in relativistic heavy-ion interactions / ALICE Collaboration
  In: Nuclear Physics A. - Vol. 749 (2005), s. 325C-328C
 15. ADC Jet physics in heavy-ion collisions at the LHC with the ALICE detector / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 31, No. 4, Sp. Iss. (2005), s. S597-S602
 16. ADC Strangeness production in the ALICE experiment / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 31, No. 6, Sp. Iss. (2005), s. S701-S707
 17. ADC Jet physics at the LHC with ALICE / ALICE Collaboration
  In: The European Physical Journal C - Particles and Fields. - Vol. 43, No. 1-4 (2005), s. 333-336
 18. ADC The ALICE TPC-an innovative device for heavy-ion collisions at LHC / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics. - Vol. 30, No. 8, Sp. Iss. (2004), s. S1083-S1086
 19. ADC (Di)lepton physics with ALICE / ALICE Collaboration
  In: Nuclear Physics A. - Vol. 774 (2006), s. 915-918
 20. ADC The ALICE forward multiplicity detector / ALICE Collaboration
  In: Nuclear Physics A. - Vol. 774 (2006), s. 919-922
 21. AED GRID and FMPhI-UNIBA / M. Bábik ...[et al.]
  In: Acta Physica Universitatis Comenianae-New Series, Vol. 48-49, No. 1&2 (2007-2008). - ISBN 978-80-223-2480-9. - Bratislava : Comenius University Press, [2008]. - S. 65-69
 22. AFC Väzňova dilema v oblasti bezdrôtovej komunikácie / Zuzana Čičková, Matej Zagiba
  In: Mezinárodní vědecký seminář Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře. - ISBN 978-80-225-4563-1. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - S. 19-22
 23. AFC Open charm reconstruction in the ALICE barrel / ALICE Collaboration
  In: 44th International Winter Meeting on Nuclear Physics. - Milano : Universite degli Studi di Milano, 2006. - S. 175-188
 24. AFC Measuring charged particle multiplicity in ALICE / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics - Conference Series. - Vol. 5 (2005), s. 105-114
 25. AFC Particle multiplicity in proton–proton collisions with ALICE / ALICE Collaboration
  In: Journal of Physics - Conference Series. - Vol. 5 (2005), s. 209-218
 26. AFC New possibilities for the use of the Zero Degree Calorimeters of the ALICE experiment / ALICE Collaboration
  In: 43th International Winter Meeting on Nuclear Physics. - Milano : Università degli Studi di Milano, 2005. - 9 s.
 27. AFD Using the GRID infrastructure for local hadronic calibration of the experiment ATLAS calorimetric system / Pavel Šťavina ...[et al.]
  In: 4th International Workshop on Grid Computing for Complex Problem. - ISBN 978-80-969202-9-7. - Bratislava : Institute of Informatics SAS, 2008. - S. 158-162
 28. AFD ATLAS on Slovak GRID / Tibor Ženiš ...[et al.]
  In: 4th International Workshop on Grid Computing for Complex Problem. - ISBN 978-80-969202-9-7. - Bratislava : Institute of Informatics SAS, 2008. - S. 163-166
 29. AFD Bezdrôtová komunikácia ako diskoordinačná hra / Zuzana Čičková, Matej Zagiba
  In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický dokument] : recenzovaný zborník. - ISBN 978-80-89962-14-3. - Bratislava : Letra Edu, 2018. - S. 405-410 [online]
 30. AFD Aplikácia hry „chicken“ v oblasti bezdrôtovej komunikácie / Zuzana Čičková, Matej Zagiba
  In: Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska [elektronický dokument] : 2. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17. - ISBN 978-80-225-4565-5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - S. [1-5] [CD-ROM]
 31. AFD Experimenty ATLAS, ALICE v CERN a ich výpočtové nároky na GRID / P. Chochula ...[et al.]
  In: International Workshop on Grid Computing for Complex Problems. - ISBN 80-969202-1-9. - Bratislava : Veda, 2005. - S. 158-163
 32. AFD Riešenie bimaticových hier evolučným algoritmom v systéme MatLab / Zuzana Čičková, Matej Zagiba
  In: 100 rokov štatistiky v Československu [elektronický dokument] : aktuálne otázky a odpovede. - ISBN 978-80-89962-44-0. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - S. 25-33 [print]
 33. AFD Podmienky optimálnosti Karusha-Kuhna-Tuckera a bimaticové hry / Zuzana Čičková, Matej Zagiba
  In: Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska [elektronický dokument] : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0351/17. - ISBN 978-80-225-4430-6. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - S. [1-7] [CD-ROM]
 34. AFI Study of prompt dimuon and charm production with proton and heavy ion beams at the CERN SPS / A. Baldit ...[et al.]
  Geneve : CERN, 2000
 35. BFA Application of game theory in vehicle routing problems / Dana Figurová, Zuzana Čičková, Matej Zagiba
  In: Conference abstract book from 30th European conference. - Dublin : University College Dublin, 2019. - S. 331-331