Smernice

Vnútorný predpis č. 12/2009 [doc] - Príloha [doc]

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
ktorou sa upravuje bezpečnostná politika
IIKS - integrovaného informačného a komunikačného systému

******************************************************

Vnútorný predpis č. 2/2011 [doc]

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorou sa upravujú pravidlá informačnej bezpečnosti
Univerzity Komenského v Bratislave