Školenie zamerané na tvorbu ANKETY cez MS_FORMS

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

na mnohých fórach sa diskutuje ohľadom ankiet, či už pre študentov alebo zamestnancov. Ankety sa stali neoddeliteľnou súčasťou predmetov, kurzov, študijných programov, ako aj samotného života na jednotlivých fakultách. 

V rámci projektu DISK– aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému kvality UK sme si v spolupráci s CIT a OK RUK, pre Vás pripravili školenie zamerané na tvorbu ANKETY cez MS_FORMS. 

Dovoľujem si Vám zaslať odkaz na školenie MS Forms_tvorba ankety:

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Školenie bude prebiehať online, cez MS Teams, 29.5.2023 o 9:30-11:00. 

Mnohí z Vás, využívajú iné platformy na tvorbu ankety, čo je samozrejme v poriadku. Súčasťou školenia bude aj spôsob tvorby a tvorba otázok, zameranie ankety a mnohé iné aspekty, preto aj Vám odporúčam sa školenia zúčastniť. 

V prípade doplňujúcich informácií neváhajte kontaktovať kolegyňu Katarínu Kánovú, ktorá školenie povedie. Samozrejme školenie neváhajte distribuovať medzi ďalších kolegov, ktorí by o dané školenia mohli prejaviť záujem.

Tiež pripravujeme školenie, ako pracovať so získanými dátami a ako sa vysporiadať s GDPR otázkou, v rámci ankiet. O tomto školení budem za krátko informovať.

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Šafárikovo námestie 6,
P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava
+421 948 037 090 | eva.viglasovauniba.sk