Školenie pre nových webových editorov Typo3

26.09.2023 o 8.30 hod. Šafárikovo námestie, stará budova, prízemie, miestnosť č. 11.

Školenie Web editor Typo3

26.09.2023 o 8.30 hod.

Miesto: Šafárikovo námestie, stará budova, prízemie, miestnosť č. 11.

Trvanie odhadujeme na 2 max. 2 a pol hodiny.

Školiteľka: Mgr. Katarína Révayová, CIT rektorát Univerzity Komenského
katarina.revayovauniba.sk

Na školenie sa treba dopredu prihlásiť školiteľke.

Pred školením musíte mať vytvorené prístupové práva do Typo3.

Prístupové práva Vám vytvorí ildiko.takacsovauniba.sk správca webu PriF UK.