Rady pre užívateľov (Linux)

Zmena hesla

Na to, aby sme si mohli zmeniť heslo, potrebujeme program Putty. Program netreba inštalovať, iba si ho uložíme, napríklad na pracovnú plochu, a klikneme. Zadáme

hostname    nic.fns.uniba.sk               port   22

a otvoríme spojenie. Ak už máme heslo neplatné, server vás vyzve na zmenu hesla. Budete musieť zadať staré heslo a dvakrát nové heslo.

Ak máte ešte heslo platné, v príkazovom riadku zadáme passwd a potvrdíme klávesou Enter (Zmene hesla predchádza preverenie vášho oprávnenenia meniť heslo - systém si preto vypýta aj pôvodné heslo). Program nás vyzve zadať aktuálne heslo - zadáme a Enter nové heslo Enter ešte raz pre overenie nové heslo a znova Enter
Ak všetko prebehlo hladko, príkazový riadok (shell) hlási úspešné prevedenie zmeny hesla a vracia nám príkazový riadok. Začiatočníka niekedy prekvapí, že pri zadávaní hesla sa nič nezobrazuje. Preto musíme písať presne, kontrola je nemožná. Jedinou kontrolou je samotná zmena hesla. Ak sa počas písania hesla pomýlite, stlačte kombináciu kláves CTRL+U, vymaže sa celý riadok a heslo môžete skúsiť napísať znova.
Kedy nastanú problémy?

  • ak zvolíte krátke heslo (menej ako 8 znakov)
  • slovníkové slovo ako heslo
  • heslo nápadne podobné tomu predchádzajúcemu
  • v našich končinách často spôsobí problém zámena písmen z a y
  • vypnutá numerická klávesnica (klávesa NumLock)

Problémy určite nenastanú ak heslo obsahuje malé aj veľké písmená, číslice aj špeciálne znaky súčasne. Ani časť hesla by nemala pripomínať slovníkové slovo. Systém porovnáva vami zadávané heslo so slovníkom Ak sa slovo v slovníku nachádza, upozorní vás, že ide o slovníkové slovo a žiada skúsiť iné heslo. Podobne vám nedovolí zadať príliš krátke heslo. Niekedy sa to nemusí podariť hneď, takže skúšame až do úplného zvládnutia. Aj tu môže byť nastavený časový limit. Program chybu presne definuje, ak sa budete držať inštrukcií na obrazovke, ľahko údaje prispôsobíte. 

Nastavenie poštových klientov pre server nic.fns.uniba.sk

Prichádzajúca pošta

pop3/imap    nic.fns.uniba.sk

Odchádzajúca pošta

smtp smtp.fns.uniba.sk

Ak by ste chceli použiť odosielanie pošty aj v prípade že ste mimo fakulty (pre mobilné zariadenia),

musíte použiť pre SMTP buď proxy, alebo mať na počítači nainštalované a spustené OpenVPN

Presmerovanie pošty - príklad

Predpokladajme, že som Jožko Mrkvička a moje e-maily mi prichádzajú na server NIC.

Prihlásim sa pomocou programu Putty (pozri "Zmena hesla") na server NIC a vykonám príkaz
echo  mrkvicka@test.fns.uniba.sk> ~/.forward

Od tejto chvíle budu moje emaily presmerované na uvedenú emailovú adresu. Keď budem chcieť emaily dostávať na NIC, napíšem a povrdím

rm  ~/.forward

a maily mi opäť budú chodiť na NIC.