Fakultné učebne

Na tejto stránke nájdete základné informácie o didaktickej technike (presnejšie počítačoch, dataprojektoroch a ich prepojení) v učebniach s celofakultnou výukou.

Prihlasovacie údaje

Tam, kde vás počítač vyzve na prihlásenie, použite prihlasovacie meno: 'ucitel' a heslo 'ucitel' (samozrejme bez úvodzoviek).

Prednáškové miestnosti s celofakultnou výukou
CH1-1
CH1-2
CH1-3  
CH2-130
B1-301
B1-305
B1-307
B1-320/321
B1-435

B1-480

B1-540  

B1-567
B2-201
B2-231
B2-302
B2-304

B2-333
B2-404
B2-446
B2-420/A
G-111
G-139
G-203    

Problémy so zobrazovaním cez dataprojektor

V učebniach máme niekoľko spôsobov prepojenia počítača a dataprojektora. Ak sa vám stante, že dataprojektor nezobrazuje nič, prípadne nejaví známky aktivity (pustený ventilátor), môže byť problém v ton, že niektor vytiahol zo zásuvky predlžovačku, ktorou je napájaný dataprojektor, v ovládači sú vybité batérie, prestala fungovať lampa dataprojektora, alebo sa dataprojektor pokazil a potrebuje opravu.

Niektoré možnosti riešenia problémov sú uvedené v nasledujúcom súbore.

Prepojenie PC a dataprojektorov

pc_ucebne.pdf

__________________________________________________________________

Počítačové učebne:

B1-225B - spravuje G. Kužel

B2-301 - spravuje G. Kužel

G-414 - spravuje Mgr. M. Rybár

Kontakt na správcu

Michal Fülöp, michal.fulopuniba.sk

Telefón: +421 2 9014 2429

Klapka: 2429

Miestnosť: CH1-301/1