Požiarna ochrana

poziarne_poplachove_smernice.doc

zriadenie_ohlasovne_poziarov.doc

dolezite_telefonne_cisla.doc

poziarna_karta.doc

ochrana_pred_poziarmi_v_mimopracovnom_case.doc

Rozmiestnenie megagónov   [.xls]   [.xlsx]   [.pdf]

Požiarne hliadky pracoviska

poziarna hliadka_pracoviska_CH1.doc

poziarna hliadka_pracoviska_CH2.doc

poziarna hliadka_pracoviska_Revova.doc

Požiarne evakuačné plány

poziarny_evakuacny_plan.doc

Pavilóny: CH1, CH2, B1, B2, G

Podlažia: +2, +1, 0, -1, -2, -3

CH1

CH1/+2.1  CH1/+2.2  CH1/+2.3  CH1/+2.4

CH1/+1.1  CH1/+1.2  CH1/+1.3  CH1/+1.4

CH1/0.1  CH1/0.2  CH1/0.3  CH1/0.4

CH1/-1.1  CH1/-1.2.1  CH1/-1.2.2

CH2

CH2/+1.1  CH2/+1.2  CH2/+1.3  CH2/+1.4

CH2/0.1  CH2/0.2  CH2/0.3  CH2/0.4

CH2/-1.1  CH2/-1.2  CH2/-1.3  CH2/-1.4

CH2/-2.1  CH2/-2.2  CH2/-2.3  CH2/-2.4

CH2/-3.1

B1

B1/+2.1  B1/+2.2  B1/+2.3  B1/+2.4

B1/+1.1  B1/+1.2  B1/+1.3  B1/+1.4

B1/0.1  B1/0.2  B1/0.3  B1/0.4

B1/-1.1  B1/-1.2  B1/-1.3  B1/-1.4

B2

B2/+1.1  B2/+1.2  B2/+1.3  B2/+1.4

B2/0.1  B2/0.2  B2/0.3  B2/0.4

B2/-1.1  B2/-1.2  B2/-1.3  B2/-1.4

B2/-2.1  B2/-2.2  B2/-2.3  B2/-2.4

B2/-3.1  B2/-3.2

G

G/+1.1  G/+1.2  G/+1.3  G/+1.4

G/0.1  G/0.2  G/0.3  G/0.4

G/-1.1  G/-1.2  G/-1.3  G/-1.4

G/-2.1  G/-2.2  G/-2.3  G/-2.4

G/-3.1  G/-3.2  G/-3.3  G/-3.4

Staršie dokumenty:

CPP2011_august.doc

ELEKTRICKA_POZIARNA_SIGNALIZACIA.doc

EVA_PLAN_TEXT.doc

Povinnosti fyzickych osob zabezpecujucich ochranu pred poziarmi.doc

PP_kotolna.doc

PP_sklad_horlavych_kvapalin.doc

PP_sklad_horlavych_kvapalin_podjazd_B1.doc

Poplach-vyhodnotenie.doc

Priprava_na_cvicny_poziarny_poplach.doc

SAMOVZNIETENIE_horlavych latok a materialov.doc

UKLADANIE_HORLAVYCH_KVAPAL_N.doc

prevadzkove_pokyny_na_PU.doc