Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

RNDr. Veronika Hulejová Sládkovičová, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel. +421-2-60296716

E-mail: veronika.sladkovicova@uniba.sk

Miestnosť: B1-413

 

Oblasť výskumu:

Ekológia drobných cicavcov

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

LIFE+: Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi (LIFE 08/NAT/SK/000239).

Najvýznamnejšie publikácie

Miklós P., Hulejová Sládkovičová V., Kocian Ľ., Žiak D. 2014. Historical findings of the Pannonian root vole (Microtus oeconomus mehelyi) in the first half of 20th century. Folia faunistica Slovaca, 19 (3): 313-318.

Miklós P., Žiak D., Ambros M., Dudich A., Stollmann A., Hulejová Sládkovičová V. 2014. Records of Pannonian root vole (Microtus oeconomus mehelyi) in the south-western Slovakia in 2011. Folia faunistica Slovaca, 19 (1): 57-63.