RNDr. Veronika Hrabovcová Sládkovičová, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-2058

E-mail: veronika.sladkovicova@uniba.sk

Miestnosť: B1-413

 

Oblasť výskumu:

Populačná genetika

Ekológia drobných cicavcov

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

LIFE+: Ochrana sysľa pasienkového (LIFE19 NAT/SK/001069)

LIFE+: Obnova biotopov pre hraboša severského panonského (LIFE17 NAT/SK/000621)

Najvýznamnejšie publikácie

Tulis, F., Ambros, M., Baláz, I., Ziak, D., Sládkovicová, V.H., Miklós, P., Dudich, A., Stollmann, A., Klimant, P., Somogyi, B. and Horváth, G., 2016. Expansion of the Striped field mouse (Apodemus agrarius) in the south-western Slovakia during 2010–2015. Folia Oecologica, 43(1): 64-73.

Feketeová, Z., Sládkovičová, V.H., Mangová, B., Pogányová, A., Šimkovic, I. and Krumpál, M., 2016. Biological properties of extremely acidic cyanide-laced mining waste. Ecotoxicology25(1): 202-212.

Sládkovičová, V.H., Dąbrowski, M.J., Žiak, D., Miklós, P., Gubányi, A., La Haye, M.J., Bekker, D., Thissen, J., Herzig-Straschil, B., Kocian, L. and Gliwicz, J., 2018. Genetic variability of the cold-tolerant Microtus oeconomus subspecies left behind retreating glaciers. Mammalian Biology88(1): 85-93.

Mangová, B., Sládkovičová, V.H., Krumpál, M. and Kozánek, M., 2019. The impact of different urban conditions on structural characteristics of oribatid mite communities. Biologia74(2): 153-168.

Sládkovičová, V.H., Žiak, D., Miklós, P., Kameniar, O. and Kocian, Ľ., 2019. Age determination and individual growth rate of Microtus oeconomus mehelyi based on live-trapping. Biologia74(5): 487-492.

Sládkovičová, V., Žiak, D., Miklós, P., Gubányi, A. and Horváth, G., 2021. The history of genetic diversity and effective population size of an isolated Microtus oeconomus population on Kis Balaton. Mammalian Biology: 1-12.

Krumpálová, Z., Sládkovičová, V.H., Mangová, B., Krumpál, M. 2018. Ekológia pre zoológov. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 251 pp.