Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-9252

E-mail: tatiana.kudelova@uniba.sk

B1-418

 

Oblasť výskumu:

Systematika, molekulárna taxonómia a biogeografia mušiek (Diptera: Simuliidae)

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0561/14 Taxonómia a fylogeografia Simuliidae (Insecta: Diptera) v strednej a južnej Európe

Najvýznamnejšie publikácie

Brúderová T., Kúdela M. 2012. Simulium colombaschense and S. voilnese in Slovakia and Austria. Folia faunistica Slovaca, 17: 133-138.

Kúdela M., Brúderová T., Jedlička L., Bernotienė R., Celec P., Szemes T. 2014. The identity and genetic characterization of Simulium reptans (Diptera: Simuliidae) from central and northern Europe. Zootaxa, 3802 (3): 301–317.

Adler P. H., Inci A., Yildrim A., Duzlu O., McCreadie J. W., Kúdela M., Khazeni A., Brúderová T., Seitz G., Takaoka H., Otsuka Y., Bass J. 2015. Are black flies of the subgenus Wilhelmia (Diptera: Simuliidae) multiple species or a single geographical generalist? Insights from the macrogenome. Biological Journal of the Linnean Society, 114: 163–183.

Mišíková Elexová E., Ščerbáková S., Lešťáková M., Kováč V., Plachá M., Bitušík P., Očadlík M., Brúderová T., Vráblová Z., Haviar M. 2015. Výsledky monitorovania vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Vodná fauna. Výskumný ústav vodného hospodárstva. Bratislava.