Mgr. Peter Miklós, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-9716

E-mail: peter.miklos@uniba.sk

Miestnosť: B1-413

 

Oblasť výskumu:
Teriológia - výskum ekológie drobných cicavcov zameraný na demekologické a synekologické charakteristiky a selekciu prostredia

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

LIFE+: Ochrana sysľa pasienkového (LIFE19 NAT/SK/001069)

LIFE+: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho (LIFE17 NAT/SK/000621)

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Porovnávacia morfológia chordátov

Semináre:

  • Teriológia

Cvičenia:

  • Fylogenéza a systém chordátov
  • Zoológia
  • Terénne práce zo zoológie stavovcov
  • Špeciálne terénne práce pre zoológov

Najvýznamnejšie publikácie

Miklós P., Žiak D. 2002. Microhabitat selection by three small mammal species in oak-elm forest. Folia Zoologica, 51 (4): 275-288.

Trubenová K., Žiak D., Miklós P. 2006. Population ecology of Apodemus flavicollis in two lowland forest habitats (Rodentia: Muridae). Lynx, nová serie, 37: 263-273.

Miklós P., Kolbová M. 2006. Synúzie drobných zemných cicavcov subalpínskeho stupňa v Belianskych a Západných Tatrách. Folia faunistica Slovaca, 11: 1-5.

Miklós P., Kocian Ľ., Kocianová-Adamcová M. 2006. Sicista betulina v subalpínskom stupni Západných a Belianskych Tatier. Folia faunistica Slovaca, 11: 11-14.

Ambros M., Dudich A., Miklós P., Stollmann A., Žiak D. 2010. Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius) - nový druh cicavca Podunajskej roviny (Rodentia: Muridae). Lynx, nová serie, 41: 5-13.

Kocian Ľ., Kocianová-Adamcová M., Miklós P. 2012. Myšovka horská - Sicista betulina, pp. 85-90. In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. Vydavateľstvo Veda, Bratislava.

Miklós P. 2012. Lasica obyčajná (myšožravá) - Mustela nivalis. pp. 471-477. In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. Vydavateľstvo Veda, Bratislava.

Miklós P. 2012. Hranostaj čiernochvostý - Mustela erminea. pp. 462-465. In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. Vydavateľstvo Veda, Bratislava.

Miklós P., Hulejová Sládkovičová V., Kocian Ľ., Žiak D. 2014. Historical findings of the Pannonian root vole (Microtus oeconomus mehelyi) in the first half of 20th century. Folia faunistica Slovaca, 19 (3): 313-318.

Miklós P., Žiak D., Ambros M., Dudich A., Stollmann A., Hulejová Sládkovičová V. 2014. Records of Pannonian root vole (Microtus oeconomus mehelyi) in the south-western Slovakia in 2011. Folia faunistica Slovaca, 19 (1): 57-63.