Mgr. Mária Mrvová Garajová, PhD.

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel.: +421-2-9014-9249

E-mail: maria.garajova@uniba.sk

Miestnosť: B1-416

 

Oblasť výskumu:
Morfológia a ultraštruktúra akantaméb, identifikácia patogénnych améb, výskum potenciálnych terapeutík amébových infekcií

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0796/12 Cytotoxicita potenciálne amebicídnych liečiv na izoláty amfizoických meňaviek rodu Acanthamoeba

KEGA 041UK-4/2015 Parazitické protista – nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe

APVV SK-CZ-2013-0058 Cytologické zmeny izolátov akantaméb po aplikácii potenciálne amebicídnych zlúčenín

ITMS 26240220086 Univerzitný Vedecký Park Univerzity Komenského v Bratislave –Enviro-medicína pre 21. storočie – biotické a abiotické faktory krajiny a ich vplyv

Najvýznamnejšie publikácie

Timko L., Fischer-Fodor E., Garajová M., Mrva M., Chereches G., Ondriska F., Bukovský M., Lukáč M., Karlovská J., Kubincová J., Devínsky F. 2015. Synthesis of structural analogues of hexadecylphosphocholine and their antineoplastic, antimicrobial and amoebicidal activity. European Journal of Medicinal Chemistry, 93: 263-273.

Lukáč M., Garajová M., Mrva M., Devínsky F., Ondriska F., Kubincová J., 2014. Novel fluorinated dialkylphosphonatocholines: synthesis, physicochemical properties and antiprotozoal activities against Acanthamoeba spp. Journal of Fluorine Chemistry, 164: 10-17.

Garajová M., Mrva M., Timko L., Lukáč M., Ondriska F. 2014. Cytomorphological changes and susceptibility of clinical isolates of Acanthamoeba spp. to heterocyclic alkylphosphocholines. Experimental Parasitology, 145: 102-110.

Garajová M., Mrva M., Ondriska F., Žiak P. 2014. Vermamoeba associated keratitis – first case in slovakia. In: Oros M., Vasilkova Z. (eds.) V4 Parasitological meeting, Parasites in the heart of Europe, Stará Lesná, May 25–30. 2014. Abstract book. SAS, Košice. p: 9.

Lukáč M., Mrva M., Garajová M., Mojžišová G., Varinská L., Mojžiš J., Sabol M., Kubincová J., Haragová H., Ondriska F., Devínsky F. 2013. Synthesis, self-aggregation and biological properties of alkylphosphocholine and alkylphosphohomocholine derivatives of cetyltrimethylammonium bromide, cetylpyridinium bromide, benzalkonium bromide (C16) and benzethonium chloride. European Journal of Medicinal Chemistry, 66: 46-55.

Garajová M., Mrva M., Timko L., Lukáč M., Ondriska F. 2013. Cytotoxic activity of heterocyclic alkylphosphocholines against clinical isolates of Acanthamoeba spp. In: 15th International meeting on the biology and pathogenicity of free-living amoebae FLAM 2013. Abstract booklet. Vienna, 14.-19.7.2013. p. 124.

Lukáč M., Garajová M., Mrva M., Bukovský M., Ondriska F., Máriássy E., Devínsky F., Lacko I. 2012. Relationshop between aggregation properties and antimicrobial activities of alkylphosphocholines with branched alkyl chains. International Journal of Pharmaceutics, 423: 247-256.

Mrva M., Garajová M., Lukáč M., Ondriska F. 2011. Weak cytotoxic activity of miltefosine against clinical isolates of Acanthamoeba spp. Journal of Parasitology 97: 538-540.

Mrva M., Garajová M. Ondriska F. 2011. Akantamébová keratitída – infekcia amfizoickými meňavkami. Správy klinickej mikrobiológie, 11(3): 2-8.

Garajová M., Mrva M. 2011. Meňavky rodu Acanthamoeba – pôvodcovia infekcií človeka. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 60 (3): 121-130.