Mgr. Katarina Goffova, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-2073

E-mail: katarina.goffovauniba.sk

Miestnosť: G-313

 

Oblasť výskumu:

analýza potravy a monitoring včelárika zlatého (Merops apiaster); populačná genetika vodného hmyzu

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého

Najvýznamnejšie publikácie

Goffová K, Bitušík P, Čiamporová-Zaťovičová Z, Bukvová D, Hamerlík L 2015. Seasonal dynamics and life cycle of Heterotrissocladius marcidus (Diptera: Chironomidae) in high altitude lakes (High Tatra Mts, Slovakia). Biologia 70(7): 943–947. DOI: 10.1515/biolog-2015-0103

Goffová K, Čiamporová-Zaťovičová Z, Čiampor Jr. F 2015. Twenty-one new microsatellite markers for the ecologically important midge Heterotrissocladius marcidus, and their use in studies of alpine lake populations. Biochemical Systematics and Ecology, 61: 329-335.

Goffová K, Purkart A, Bohuš M. 2017. Hymenoptera vo vývržkoch včelárika zlatého (Merops apiaster). In: Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku - 13. ročník, Zborník abstraktov z konferencie konanej 31.5. – 4. 6. 2017, Plavecký štvrtok, 10 pp.

Goffová K, Bohuš M, Purkart A, Kúdela M. 2018. Vplyv extenzívnej pastvy na potravu včelárika zlatého (Merops apiaster) v podmienkach južného Slovenska. In: zoologické dny Praha 2018, Sborník abstraktů z konferennce 8. –  9. února 2018, Praha, 74-75 pp.

Goffová K, Bohuš M. 2018. Včelárik zlatý (Merops apiaster) v blízkosti včely medonosnej (Apis mellifera). Máme sa báť o naše úle? In: Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku - 14. ročník, Zborník abstraktov z konferencie konanej 7. – 10. 6. 2018, Komárno, 12 pp.

Goffová K, Purkart A, Bogusch P, Benda D, Straka J, Roller L, Macek J, Smetana V, Šíma P, Erhart J. 2019. Predbežné výsledky výskumu blanokrídlovcov (Hymenoptera) na vybraných environmentálne manažovaných biotopoch južného Slovenska. In: Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku - 15. ročník, Zborník abstraktov z konferencie konanej 30. 5. – 2. 6. 2019, Hradec Králové, 12 pp.

Purkart A, Goffová K. 2019. Príspevok k poznaniu mravcov Podunajska. In: Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku - 14. ročník, Zborník abstraktov z konferencie konanej 30. 5. – 2. 6. 2019, Hradec Králové, 17 pp.

Goffová K, Krčmárik S, Matisková D, Krajanová V, Bohuš M. 2019. Diptera in diet of the European Bee-eater (Merops apiaster) in Southern Slovakia. In Chamutiová,  T.  &  Hamerlík,  L. (eds.).  The  10thCentral  European Dipterological    Conference: Conference    Abstracts (Kežmarské  Žľaby,  23rd–25th September, 2019). Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-1600-8, p. 19.

Purkart A, Kollár J, Goffová K. 2019. Fauna mravcov (Hymenoptera: Formicidae) vybraných pieskových habitatov podunajska. Naturae Tutela 23(1): 101-111

Kodada J, Selnekovič D, Goffová K. 2019. Hydnobius punctulatus Hampe, 1861 (Coleoptera: Leiodidae): Redescription of species, comments on variability and new distributional data for Central Europe. Biologia 74: 975–980. https://doi.org/10.2478/s11756-019-00220-3

Purkart A, Depa Ł, Holecová M, Kollár J, Suvák M, Országhová Z, Goffová K. 2020. Citizen science reveals the current distribution of the new plant pest Aphis nerii in Slovakia. Plant Protection Science 56: 101–106. https://doi.org/10.17221/46/2019-PPS

Kodada J, Jäch MA, Freitag H, Čiamporová-Zaťovičová Z, Goffová K, Selnekovič D, Čiampor Jr. F. 2020a. Ancyronyx clisteri, a new spider riffle beetle species from Borneo, redescription of A. sarawacensis Jäch including a description of the larva and new distribution data for A. procerus Jäch using DNA barcodes (Coleoptera, Elmidae). ZooKeys 912: 25–64. doi: 10.3897/zookeys.912.47796

Kodada J, Jäch MA, Freitag H, Čiamporová-Zaťovičová Z, Goffová K, Selnekovič D, Čiampor Jr. F. 2020b. Ancyronyx lianlabangorum sp. nov., a new spider riffle beetle from Sarawak, and new distribution records for A. pulcherrimus Kodada, Jäch & Čiampor based on DNA barcodes (Coleoptera, Elmidae). ZooKeys 1003: 31–55. doi: 10.3897/zookeys.1003.55541

Goffová K, Matisková D, Selnekovič D, Purkart A, Smetana V. 2021. Polistes associus (Kohl, 1898) recorded from Slovakia after 66 years (Hymenoptera, Vespidae). Check List 17 (1): 247–252. https://doi.org/10.15560/17.1.247

Selnekovič D, Goffová K, Kodada J, Improta R. 2021. Identities of Mordellistena minima Costa, 1854 and M. pseudorhenana Ermisch, 1977 revealed based on re-examined type material and DNA barcodes, with new distributional records and comments on morphological variability (Coleoptera: Mordellidae). The Canadian Entomologist 1–25. doi:10.4039/tce.2021.3

Kodada J, Selnekovič D, Jäch MA, Goffová K, Vďačný P. 2021. Taxonomic revision of the genus Elmomorphus Sharp, 1888 I. Japanese and Korean species (Coleoptera: Dryopidae). European Journal of Taxonomy 758: 97–121. https://doi.org/10.5852/ejt.2021.758.1427

Purkart A, Herbert CW, Goffová K, Selnekovič D, Holecová M. 2021. Laboratory observations on Anergates atratulus (Schenck, 1852): mating behaviour, incorporation into host colonies, and competition with Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852). Biologia 52(1). https://doi.org/10.1007/s11756-021-00901-y

Goffová K, Selnekovič D, Krčmárik S, Langraf V, Bohuš M, Purkart A. 2021. Does breeding habitat affect the amount of ants in the diet of European bee‑eater nestlings? Biologia. https://doi.org/10.1007/s11756-021-00926-3