Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Katarina Goffova, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel. +421-2-60296252

E-mail: katarina.goffovauniba.sk

Miestnosť: B1-419

 

Oblasť výskumu:

analýza potravy a monitoring včelárika zlatého (Merops apiaster); populačná genetika vodného hmyzu

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého

Najvýznamnejšie publikácie

Goffová K., Čiamporová-Zaťovičová Z., Čiampor Jr. F., 2015. Twenty-one new microsatellite markers for the ecologically important midge Heterotrissocladius marcidus, and their use in studies of alpine lake populations. Biochemical Systematics and Ecology, 61: 329-335.