Mgr. Jana Christophoryová, PhD.

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Mlynská dolina B1; 842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-9251; E-mail: christophoryova@gmail.com; Miestnosť: B1-421

<output>christophoryova _at_ fns.uniba.sk</output>

<output>christophoryova _at_ fns.uniba.sk</output>

 

https://www.researchgate.net/profile/Jana_Christophoryova

 

Oblasť výskumu:

Taxonómia, rozšírenie a ekológia šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones).

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0191/15: Riešenie taxonomických problémov vybraných čeľadí šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Európy s využitím sekvenačných dát a karyológie.
KEGA 059UK-4/2014: Akarológia – moderná vysokoškolská učebnica.

Pedagogická činnosť

Cvičenia:

  • Parazitológia
  • Zoológia, časť Bezchordáty
  • Fylogenéza a systém bezchordátov 2
  • Terénne práce zo zoológie bezstavovcov

Najvýznamnejšie publikácie

Červená M., Šťáhlavský F., Papáč V., Kováč Ľ., Christophoryová J. 2019. Morphological and cytogenetic characteristics
of Neobisium (Blothrus) slovacum Gulička, 1977 (Pseudoscorpiones, Neobisiidae), the northernmost troglobitic species of the subgenus Blothrus in Europe. ZooKeys 817: 113-130.

Jureková N., Raschmanová N., Kováč Ľ., Miklisová D., Červená M., Christophoryová J. 2019. Type of fixative solution in pitfall traps as a decisive factor affecting community parameters of Collembola (Hexapoda) inhabiting superficial subterranean habitats. The Science of Nature 106(5-6): 1-18.

Červená M., Kirchmair G., Christophoryová J. 2019. Phoretic chernetid species newly recorded from Slovakia and Austria (Pseudoscorpiones: Chernetidae). Arachnologische Mitteilungen 57: 65-68.

Krajčovičová K., Tamutis V., Ivinskis P., Machač O., Christophoryová J. 2018. First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania. Entomologica Fennica 29(2): 49-53.

Christophoryová J., Vidlička Ľ., Kautman V., Krajčovičová K. 2018. First record of neotropical genus Semeiochernes Beier, 1932 in Ecuador (Pseudoscorpiones, Chernetidae). Spixiana 41(1): 26.

Christophoryová J., Vidlička Ľ., Krajčovičová K. 2018. New cases of phoresy of Lamprochernes nodosus (Pseudoscorpiones: Chernetidae) on Diptera observed in Slovakia. Biharean Biologist 12(2): 114-115.

Červená M., Christophoryová J., Purkart A., Krajčovičová K. 2018. Allochernes solarii (Pseudoscorpiones: Chernetidae) newly recorded from ant nests in Slovakia. Arachnologische Mitteilungen 56: 40-44.

Christophoryová J., Červená M., Krajčovičová K. 2018. Confirmed record of the genus Chernes in Bosnia and Herzegovina (Pseudoscorpiones: Chernetidae). Natura Croatica 27(1): 233-237.

Krajčovičová K., Matyukhin A. V., Christophoryová J. 2018. First comprehensive research on pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) collected from bird nests in Russia. Turkish Journal of Zoology 42: 480-487.

Machač O., Christophoryová J., Krajčovičová K., Budka J., Schlaghamerský J. 2018. Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of a Central European floodplain. Arachnologische Mitteilungen 56: 24-31.

Christophoryová J., Jablonski D. 2017. New data concerning the distribution of pseudoscorpions in Albania (Pseudoscorpiones: Chernetidae). Natura Croatica 26(1): 117-122.

Christophoryová J., Nováková M., Kautman M., Krajčovičová K. 2017. First record of a phoresy between a scorpionfly and a pseudoscorpion (Mecoptera, Panorpidae and Arachnida, Pseudoscorpiones). Spixiana 40(1): 68.

Krajčovičová K., Christophoryová J. 2017. First record of Beierochelifer Mahnert, 1977 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) from Slovakia. Check List 13(2): 1-4.

Krajčovičová K., Christophoryová J., Mahnert V. 2017. Rhacochelifer disjunctus (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) new to the fauna of Slovakia. Arachnologische Mitteilungen 53: 38-42.

Christophoryová J., Gruľa D., Jablonski D. 2017. First record of the genus Lamprochernes (Pseudoscorpiones: Chernetidae) in Albania. Biharean Biologist 11(1): 62-64.

Christophoryová J., Gruľa D., Krajčovičová K. 2017. New records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) associated with animals and human habitats in Slovakia and the Czech Republic. Arachnologische Mitteilungen 53: 67-76.

Christophoryová J., Krajčovičová K., Henderickx H., Španiel S. 2016. A multivariate study of differentiating characters between three European species of the genus Lasiochernes Beier, 1932 (Pseudoscorpiones, Chernetidae). ZooKeys 629: 51-81.

Christian E., Christophoryová J. 2013. Eukoenenia florenciae (Arachnida: Palpigradi): Lessons from a newcomer to Central Europe and the island of Tenerife. Biologia 68(6): 1182-1188.

Šťáhlavský F., Christophoryová J., Henderickx H. 2013. A karyological study of four European species of Roncus (Pseudoscorpiones: Neobisiidae). European Journal of Entomology 110(3): 393-399.

Christophoryová J., Šťáhlavský F., Fedor P. 2011. An updated identification key to the pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Czech Republic and Slovakia. Zootaxa 2876: 35-48.

Christophoryová J., Krumpálová Z., Krištofík J., Országhová Z. 2011. Association of pseudoscorpions with different types of bird nests. Biologia 66(4): 669-677.