Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Jana Christophoryová, PhD.

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Mlynská dolina B1; 842 15 Bratislava

Tel. +421-2-60296251; E-mail: christophoryova@gmail.com; Miestnosť: B1-421

<output>christophoryova _at_ fns.uniba.sk</output>

<output>christophoryova _at_ fns.uniba.sk</output>

 

https://www.researchgate.net/profile/Jana_Christophoryova

 

Oblasť výskumu:

Taxonómia, rozšírenie a ekológia šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones).

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0191/15: Riešenie taxonomických problémov vybraných čeľadí šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Európy s využitím sekvenačných dát a karyológie.
KEGA 059UK-4/2014: Akarológia – moderná vysokoškolská učebnica.

Pedagogická činnosť

Cvičenia:

  • Parazitológia
  • Zoológia, časť Bezchordáty
  • Fylogenéza a systém bezchordátov 2
  • Terénne práce zo zoológie bezstavovcov

Najvýznamnejšie publikácie

Christophoryová J., Nováková M., Kautman M., Krajčovičová K. 2017. First record of a phoresy between a scorpionfly and a pseudoscorpion (Mecoptera, Panorpidae and Arachnida, Pseudoscorpiones). Spixiana 40(1): 68.

Christophoryová J., Jablonski D. 2017. New data concerning the distribution of pseudoscorpions in Albania (Pseudoscorpiones: Chernetidae). Natura Croatica 26(1): 117-122.

Christophoryová J., Gruľa D., Jablonski D. 2017. First record of the genus Lamprochernes (Pseudoscorpiones: Chernetidae) in Albania. Biharean Biologist 11(1): 62-64.

Krajčovičová K., Christophoryová J. 2017. First record of Beierochelifer Mahnert, 1977 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) from Slovakia. Check List 13(2): 1-4.

Lipták B., Mojžišová M., Gruľa D., Christophoryová J., Jablonski D., Bláha M., Petrusek A., Kouba A. 2017. Slovak section of the Danube has its well-established breeding ground of marbled crayfish Procambarus fallax f. virginalis. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems 418(40): 1-5.

Krajčovičová K., Christophoryová J., Mahnert V. 2017. Rhacochelifer disjunctus (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) new to the fauna of Slovakia. Arachnologische Mitteilungen 53: 38-42.

Šestáková A., Suvák M., Krajčovičová K., Kaňuchová A., Christophoryová J. 2017. Arachnids from the greenhouses of the Botanical Garden of the PJ Šafárik University in Košice, Slovakia (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen 53: 19-28.

Christophoryová J., Krajčovičová K., Henderickx H., Španiel S. 2016. A multivariate study of differentiating characters between three European species of the genus Lasiochernes Beier, 1932 (Pseudoscorpiones, Chernetidae). ZooKeys 629: 51-81.

Šťáhlavský F., Christophoryová J., Henderickx H. 2013. A karyological study of four European species of Roncus (Pseudoscorpiones: Neobisiidae). European Journal of Entomology 110(3): 393-399.

Christian E., Christophoryová J. 2013. Eukoenenia florenciae (Arachnida: Palpigradi): Lessons from a newcomer to Central Europe and the island of Tenerife. Biologia 68/6: 1182-1188.

Christophoryová J., Šestáková A., Krumpál M., Fenďa P. 2013. First record of a schizomid, Stenochrus portoricensis (Schizomida: Hubbardiidae), in Slovakia. Arachnologische Mitteilungen 45: 25-29.

Christophoryová J., Dashdamirov S., Malek Hosseini M.J., Sadeghi S. 2013. First record of the genus Megachernes (Pseudoscorpiones: Chernetidae) from an Iranian cave. Arachnologische Mitteilungen 46: 9-16.

Holecová M., Christophoryová J., Mrva M., Roháčová M., Stašiov S., Štrichelová J., Šustek Z., Tirjaková E., Tuf I. H., Vďačný P., Zlinská J. 2012. Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. Comenius University, Bratislava, 144 pp.

Christophoryová J., Gardini G., Énekesová E. 2012. Withius hispanus new to the fauna of Slovakia (Pseudoscorpiones: Withiidae). Arachnologische Mitteilungen 44: 10-13.

Christophoryová J., Krajčovičová K., Krumpál M., Tajovský K. 2012. Description of all developmental stages of Allochernes peregrinus Lohmander, 1939 (Pseudoscorpiones, Chernetidae). North-Western Journal of Zoology 8(2): 205-214.

Christophoryová J., Šťáhlavský F., Fedor P. 2011. An updated identification key to the pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Czech Republic and Slovakia. Zootaxa 2876: 35-48.

Christophoryová J., Krumpálová Z., Krištofík J., Országhová Z. 2011. Association of pseudoscorpions with different types of bird nests. Biologia 66/4: 669-677.

Christophoryová J., Fenďa P., Krištofík J. 2011. Chthonius hungaricus and Larca lata new to the fauna of Slovakia (Pseudoscorpiones: Chthoniidae, Larcidae). Arachnologische Mitteilungen 41: 1-6.

Christophoryová J., Mock A., Ľuptáčik P. 2011. Chthonius (Chthonius) carinthiacus and Chthonius (Ephippiochthonius) tuberculatus new to the fauna of Slovakia (Pseudoscorpiones: Chthoniidae). Arachnologische Mitteilungen 42: 23-28.

Christophoryová J., Šťáhlavský F., Krumpál M., Fedor P. 2012. Pseudoscorpions of the Czech Republic and Slovakia: An annotated and revised checklist (Arachnida: Pseudoscorpiones). North-Western Journal of Zoology 8(1): 1-21.

Christophoryová J., Gardini G., Korenko S. 2011. Allochernes powelli new to the fauna of Slovakia (Pseudoscorpiones: Chernetidae). Folia faunistica Slovaca 16(2): 67-70.