Mgr. David Jandzík, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-9249

E-mail: david.jandzik@uniba.sk

Miestnosť: B1-406

 

Oblasť výskumu:

Evolučná a vývinová biológia stavovcov, biogeografia, herpetológia

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

Genetická diverzita, fylogeografia a hybridizácia slepúchov rodu Anguis (Reptilia, Anguidae), projekt VEGA 1/0073/14 (spoluriešiteľ)

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Porovnávacia zoológia chordátov
  • Herpetológia

Cvičenia:

  • Anatómia a morfológia živočíchov
  • Metódy zoologického výskumu
  • Zoológia chordátov
  • Terénne práce zo zoológie chordátov

Najvýznamnejšie publikácie

Jandzik D, Garnett AT, Square TA, Cattell MV, Yu J-K, Medeiros DM. 2015. Evolution of the new vertebrate head by co-option of an ancient chordate skeletal tissue. Nature, 518 (7540): 534-537.

Jandzik D, Hawkins MB, Catell MV, Cerny R, Square T, Medeiros DM. 2014. Roles for FGF in lamprey pharyngeal pouch formation and skeletogenesis highlight the developmental changes underlying jaw evolution. Development, 141 (2): 629-638.

Aigler S, Jandzik D, Hatta K, Uesugi K, Stock DW. 2014. Selection and constraint underlie the irreversibility of tooth loss in cypriniform fishes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111 (21): 7707-7712.

Horváthová T, Cooney CR, Fitze PS, Oksanen T, Jelić D, Ghira I, Uller T, Jandzik D. 2013. Length of activity season drives geographic variation in body size of a widely distributed lizard. Ecology and Evolution, 3 (8): 2424-2442.

Gvoždík V, Benkovský B, Crottini A, Bellati A, Moravec J, Romano A, Sacchi R, Jandzik D. 2013. An ancient lineage of slow worms, genus Anguis (Squamata: Anguidae), survived in the Italian Peninsula. Molecular Phylogenetics and Evolution, 69 (3): 1077-1092.

Gvoždík V, Jandzik D, Lymberakis P, Jablonski D, Moravec J. 2010. Slow worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55 (2): 460-472.