doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD.

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina B1, 842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-2074; E-mail: peter.fenda@uniba.sk; Miestnosť: B1-423 

 

Oblasť/zameranie výskumu:

Roztoče (podrad Mesostigmata) – taxonómia, ekológia a chorológia

Pedagogická činnosť

Prednášky:

 • Parazitológia
 • Príroda orografických celkov Slovenska
 • Databázy a GIS
 • Základy arachnológie
 • Základyentomológie
 • Ekológia hmyzu
 • Pedozoológia
 • Pedobiológia
 • Forenzná biológia

Semináre:

 • Akarológia
 • Ekológia subteránnych živočíchov

Cvičenia:

 • Parazitológia
 • Terénne práce zo zoológie bezstavovcov

Najvýznamnejšie publikácie

Mašán P., Fenďa P. 2004. Zerconid mites of Slovakia (Acari, Mesostigmata, Zerconidae). Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, NOI Press Bratislava, 238 pp. ISBN: 809692396X

Kalúz S., Fenďa P. 2005. Mites (Acari, Mesostigmata) of the family Ascidae of Slovakia. Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, NOI Press Bratislava, 168 pp. ISBN: 80-89088-44-9

Mašán P., Fenďa P. 2010. A review of the laelapid mites associated with terrestrial mammals in Slovakia, with a key to the European species (Acari: Mesostigmata: Dermanyssoidea). Institute of Zoology SAS, NOI Press, Bratislava, 187 pp. ISBN: 978-80-970406-8-0

Fenďa P., Mašán P. 2012. Neocoprozercon europaeus gen. nov., sp. nov., the first member of the family Coprozerconidae (Acari: Mesostigmata) in the Palaearctic Region. Zootaxa, 3204: 40–46.

Mašán P., Fenďa P., Krištofík J., Halliday B. 2014. A review of the ectoparasitic mites (Acari: Dermanyssoidea) associated with birds and their nests in Slovakia, with notes on identification of some species. Zootaxa, 3893 (1): 77–100.

Mašán P., Fenďa P. 2014. A new edaphic mite of the genus Pachyseius (Acari, Mesostigmata, Pachylaelapidae) from Făgăraș Mountains (Romania), with a key to world species. Systematic and Applied Acarology, 19 (2): 137–143.

Mašán P., Fenďa P., Mihál I. 2008. New edaphic mites of the genus Veigaia from Slovakia and Bulgaria, with a key to the European species (Acari, Mesostigmata, Veigaiidae). Zootaxa, 1897: 1–19.

Fenďa P., Košel V. 2004. Mites (Acarina: Mesostigmata) inhabiting caves of the Belianske Tatry Mts (Northern Slovakia). Biologia (Bratislava), 59 (Supplement 15): 33–38.

Fenďa P., Schniererová E. 2004. Mites (Acarina: Mesostigmata) in the nests of Acrocephalus spp. and in neighbouring reeds. Biologia (Bratislava), 59 (Supplement 15): 41–47.

Fenďa P. 2010. Mites (Mesostigmata) inhabiting bird nests in Slovakia (Western Carpathians). In: Sabelis M.W., Bruin J. (eds): Trends in Acarology. 1st Edition. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht, Heidelberg, London, New York, p. 199–205. ISBN 978-90-481-9836-8