Zoologický krúžok

Aktuálne témy

O nasledujúcich aktivitách Vás budeme včas informovať.


 

 

Uskutočnilo sa

Dňa 20.4.2016 sa konala prednáška

Tatiana Danišovičová

"Starostlivosť o hendikepované jedince Dážďovníka obyčajného (Apus apus) "

Prednáška bola zameraná na opis starostlivosti o dážďovníky v rehabilitácii - na praktiky, ktoré sú pre ich úspešný odchov nevyhnutné (spôsob prípravy potravy, kŕmenie, výmena peria, vypúšťanie atď.). Boli spomenuté tiež zaujímavé situácie, ktoré môžu nastať pri chove týchto zvierat. 

 


Dňa 5.4.2016 sa konala prednáška

Lukáš Bielik

"Problém demarkácie vedy: včera a dnes"

Anotácia:

V prezentácii priblížil nielen Popperov pohľad na vedu, ale aj niektoré ďalšie koncepcie ako aj aktuálne príspevky k tejto téme. Zjednodušene povedané hovoril čo vlastne dnes robí vedu vedou.

 


Dňa 8.3.2016 sa konala prednáška

Mareka Semelbauera

"Geometrická morfológia v zoológii."

Anotácia