Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kolektív autorov

prof. RNDr. Ivan Országh, DrSc.

prof. RNDr. Miroslav Krumpál, CSc.

doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.

RNDr. Veronika Hulejová Sládkovičová, PhD.

Mgr. Barbara Mangová, PhD.

Mgr. Peter Miklós, PhD.