Aktuálne témy záverečných prác

Milí študenti,

 

pracovníci Katedry zoológie a Ústavu zoológie SAV hľadajú záujemcov na vypracovanie nasledovných tém bakalárskych a diplomových prác. Práce tematicky nadväzujú na naše výskumné aktivity a projekty.

V prípade záujmu napíšte/navštívte konkrétneho učiteľa. Môžete sa nezáväzne porozprávať, alebo si dohodnúť aj inú tému záverečnej práce.

Po úspešnom ukončení štúdia je pre najlepších študentov možnosť pokračovania na doktorandskom štúdiu.

Pokiaľ sa zaujímate o skupinu, ktorú ste tu nenašli, alebo máte inú požiadavku, kontaktujte:

Mgr. Jana Christophoryová, PhD., christophoryova@gmail.com, B1-421.