Zamestnanci

Vedúci katedryprof. RNDr. Michal Zeman DrSc.
Zástupca vedúceho katedryRNDr. Katarína Stebelová PhD.
Vedecký sekretárMgr. Monika Okuliarová PhD.
Tajomník katedryDoc. RNDr. Lucia Kršková PhD.
SekretariátRenáta Hudeková


Zamestnanci KZFE (centrálna databáza osôb)

prof. RNDr. Michal Zeman DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/602 96 424
B2421 -V
michal.zeman@uniba.sk

doc. Mgr. Iveta Herichová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
02/602 96 572
B2422
iveta.herichova@uniba.sk

doc. RNDr. Lucia Kršková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
02/602 96 680
B2-417
lucia.krskova@uniba.sk

Mgr. Zuzana Dzirbíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
kovacikovaz@fns.uniba.sk
zuzana.dzirbikova@uniba.sk

RNDr. Zuzana Kaňková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 688
B2-445
zuzana.kankova@uniba.sk

RNDr. Ľubor Košťál CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 423
B2422
Lubor.Kostal@savba.sk
lubor.kostal@uniba.sk

Mgr. Ľuboš Molčan PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 413
B2-413
http://lubosmolcan.sk
lubos.molcan@uniba.sk
molcan@fns.uniba.sk

Mgr. Roman Moravčík PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 688
B2-445
moravcikr@fns.uniba.sk
moravcikr@fns.uniba.sk
roman.moravcik@uniba.sk

Mgr. Monika Okuliarová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 423
B2-423
monika.okuliarova@uniba.sk
okuliarova@fns.uniba.sk

Mgr. Lucia Olexová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 680
B2-417
lucia.olexova@uniba.sk
olexoval@fns.uniba.sk

RNDr. Katarína Stebelová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 403
B2-415
katarina.stebelova@uniba.sk
stebelova@fns.uniba.sk

Mgr. Peter Štefánik PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 96 423
B2-423
peter.stefanik@uniba.sk

Renáta Hudeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik a laborant v biologických odboro
02/602 96 576
B2424
renata.hudekova@uniba.sk

Peter Rác

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
technik, i. n.
02/602 96 498
B2411