Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2019/05/31 Vedecký seminár na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK


pin_drop   seminárna miestnosť KŽFE B2/433a

calendar_today   piatok 31. 5. 2019 o 13:00 hodPrezentácie zahraničných doktorandov

 • 13.00
  • Ezgi Dayar (Turkey)
  • Centrum experimentálnej medicíny, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
  • NOS activity in experimental metabolic syndrome – effects of nutritional intervention
 • 14.00
  • Tyler W. Le Baron (USA)
  • Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca SAV
  • Protective effects of molecular hydrogen on the heart: Possible mechanisms of action

Tešíme sa na stretnutie!