Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kariéra

Pracovná ponuka ÚVZ

Miesto výkonu práce

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava

Náplň práce

peľový monitoring, laboratórna činnosť, mikroskopické, spektrofotometrické a kultivačné metódy, stanovenia biosestónu v rôznych matriciach /najmä vodách/, biologické analýzy vôd a iných matríc

Požiadavky

minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore biológia, vhodné aj pre absolventa

Kontakt

lucia.chomova@uvzsr.sk, po dohode možné osobné stretnutie

zverejnené: 05-máj-2021

Ústav molekulárnej biomedicínyViac informácii na webe ústavu

zverejnené: 28-apr-2021


Postdoc at Laboratory of Physiology and Pathophysiology of Adipose Tissue

We are seeking a highly motivated POSTDOC for molecular and cellular biology/physiology and translational research at Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.

Start date: May 2021 (negotiable)


Currently, we are involved in four research projects

 1. Role of de novo lipogenesis in regulation of insulin sensitivity in AT
 2. Regulation of PAHSA metabolism in AT by exercise
 3. Impact of pancreatic cancer on AT metabolism and wasting
 4. Relationship between AT and lymphatic drainage.
These projects are funded by Czech Health Research Council and European Horizon 2020


Job Summary:
The position requires involvement into 2-3 projects and includes a range of experimental activities using human cells and tissues as well as the data analyses.

Requirements:

 • PhD in Biology, Biochemistry, Physiology or MD PhD
 • Research experience in one or more of the following areas: adipose tissue biology, inflammation, bioenergetics, glucose and lipid metabolism, and biochemistry.
 • Skills in cell culture and molecular biology, high level of responsibility necessary for work with unique clinical samples, solid skills in statistical analyses, ability to set up new methods. Ability to work autonomously combined with a strong ability to work in a team.
 • Proficiency in Czech or English.

We offer:

 • Full-time job (40 hours per week) in Prague. Full health insurance coverage is a part of the fellowship. Five weeks (25 working days) of vacation.
 • Job offer for 8 months (until December 2021) with an expected extension until December 2024 (or longer) upon mutual satisfaction with the first months.
 • Work within a young and friendly team of researchers.

Necessary documents:
CV with the description of previous work on research projects and laboratory skills, Motivation letter; Letter of recommendation.


The application shall be submitted to lenka.rossmeislova@lf3.cuni.cz

Official Flyer (PDF)

zverejnené: 04-feb-2021


Klinika kardiologie IKEM a Centrum experimentální medicíny IKEM hledají zájemce o Ph.D. studium pro následující projekt:

“Nový pohled na úlohu interakce mezi ledvinami a srdcem v patofyziologii srdečního selhání: experimentální studie s cílem definovat nové terapeutické cíle“

Úvod:
Klinika kardiologie IKEM (zastoupená Prof. MUDr. Vojtěchem Melenovským) hledá zájemce o Ph.D. studium na níže popsanou anotaci. Optimální kandidát je budoucí (či nedávný) absolvent přírodovědecká fakulty a to oboru fyziologie živočichů (člověka), který má zájem o kardiovaskulární a renální fyziologii s cílem absolvovat Ph.D. studium v oblasti „fyziologie a patofyziologie člověka“. Tento projekt je rovněž vhodný pro nedávného absolventa Ph.D. studia v oboru fyziologie živočichů.

Anotace projektu:
Je akceptováno, že jsou potřeba nové terapeutické strategie pro léčbu srdečního selhání (SS), ale základní předpoklad je detailní pochopení patofyziologie SS. Předkládaný projekt je založen na hypotéze, že zhoršení renálně hemodynamických a renálně exkrečních funkcí během velmi časných fází ještě kompenzovaného SS hraje klíčovou úlohu v progresi SS a má rozhodující úlohu v rozvoji dekompenzované fáze SS a jeho tragického konce. Dalším cílem tohoto projektu je najít nové terapeutické postupy, které by zmírňovaly škodlivé intrarenální účinky nepřiměřeně aktivovaných kompenzačních neurohormonálních systému, zabránili by nebo alespoň zmírnili rozvoj renální dysfunkce, což by následně mělo zpomalit progresi SS k jeho fatálnímu konci.
V rámci tohoto programu se budou dominantně používat metodiky celotělové in vivo fyziologie na laboratorních potkanech (a výhledově i myších) a to zejména tzv. „pressure-volume“ analýza funkce levé komory srdeční, echokardiografická analýza srdečních funkcí a clearancové metodiky k zhodnocení renálních funkcí.
V rámci tohoto projektu se bude dominantně používat model SS, které je indukováno objemovým přetížením skrze aorto-kavální píštěl.

Shrnutí:
Hlavním školitel potenciálního kandidáta by byl pan profesor Melenovský (vome(at)ikem.cz) a případný zájemce jej kontaktujte, neboť osobní schůzka je nezbytná.

zverejnené: 29-dec-2020