Kariéra

THE BIOLOGICAL RHYTHMS AFFECTED BY MUSCARINIC RECEPTORS

PostDoc pobyt v rámci programu JUNIOR, Univerzita Karlova v Prahe

Muscarinic receptors (MRs) are typical members of the G protein-coupled receptor (GPCR) family and exist in five subtypes from M1 to M5. MRs are involved in many functions, such as learning, spinal locomotor networks, locomotion, biological rhythms, cardiovascular physiology, bronchoconstriction, and gastrointestinal tract functions, and they are also involved in pathologies, such as schizophrenia and Parkinson’s disease. Recently, the role of MRs in biological rhythm regulation was determined.

The project aims to study the specific role of MR subtypes in the biological rhythms, mainly motor activity, temperature, and heart rate. As the differences have been identified between males and females, another aspect of the project will be the role of sex hormones in the regulation of specific biological rhythms. The second part of the project will be the comparison of behavior dependency on biological rhythm. The identification of brain structures responsible for biological rhythm regulation will be another aim of the present project. As another aspect of biological rhythm regulation, the biological rhythm of key cholinergic molecules (MRs, acetylcholinesterases, choline transporter, vesicular acetylcholine transporter) will be studied too. The project will comprise neurochemical, receptor binding, behavioral, and telemetry experiments with specific treatments with sex hormones.

  • Qualifications: Ph.D. in neurosciences, physiology, cell biology, biochemistry or equivalent. Prior experience with behaviour research and neurochemistry will be appreciated.
  • Funding: Charles University Program Cooperatio
  • Workplace: Institute of Physiology, 1st Faculty of Medicine, Laboratory of Neurosciences
  • Supervisor: Jaromir Myslivecek, M.D., Ph.D.
  • Position available from: January 1, 2023
  • Deadline date for applications: July 18, 2022
  • Applicants must submit required documents to: Anna Jezberová anna.jezberova( a t )lf1.cuni.cz
  • More about JUNIOR Fund
  • More details
zverejnené: 17-jun-2022

Ponuka práce v onkologickom výskume

Do kolektívu na oddelení molekulárnej onkológie hľadáme motivovaného, spoľahlivého a šikovného kolegu/kolegyňu (min. ukončený VŠ II. stupňa). V pozícii vedeckého pracovníka by pracoval(a) na spoločných projektoch aj na Jednotke translačného výskumu LF UK a v prípade záujmu je možnosť ďalšieho vzdelávania a získania titulu PhD.

Jednotka translačného výskumu (Translational Research Unit - TRU) je špecializované pracovisko II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, ktorej poslaním je translačný výskum, t.j. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo na animálnych modeloch TRU.

Významné osobnosti TRU:

Kontakt: Dr. Lucia Kučerová exonkuce(at)savba.sk

zverejnené: 25-apr-2022

Doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium zamerané na výskum úlohy stresu pri vzniku a progresii nádorov

 

Neurobiológia nádorových chorôb: skúmanie vplyvu sympatikového nervového systému na priebeh nádorových chorôb

Forma štúdia: denná
Študijný odbor: Lekárske neurovedy
Školiteľ: Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Pracovisko: Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
E-mail: boris.mravec@fmed.uniba.sk;

 

Úloha neuro-endokrinno- imunitných interakcií pri nádorových chorobách 

Forma štúdia: denná
Študijný odbor: Onkológia
Školiteľ: RNDr. Ľuba Hunáková, PhD.,
Pracovisko: Imunologický ústav LF UK v Bratislave
E-mail: luba.hunakova@fmed.uniba.sk 

zverejnené: 11-apr-2022