Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

    Miestnosť Telefón e-mail
Odbor Mikrobiológia        
RNDr. Kornélia Legéňová   B2-215 02/60296 636 legenova@fns.uniba.sk
RNDr. Jaroslava Chupáčová   B2-215 02/60296 636 chupacova5@uniba.sk
RNDr. Alexandra Konečná   B2-232 02/60296 482 konecna31@uniba.sk
Mgr. Marek Straka   B2- 02/59357 584 marek.straka@fmed.uniba.sk
Odbor Virológia        
Mgr. Veronika Mrázová   B2-232 02/60296482 mrazova38@uniba.sk
Mgr. Mária Vozárová   VU SAV-219 02/59302444 virumavo@savba.sk
RNDr. Katarína Briestenská   VU SAV-216 02/59302426 briestensk10@uniba.sk
Mgr. Kristína Boršová   VU SAV-264 02/59302424 virubors@savba.sk
Mgr. Brigita Benköová   SZU 02/59370 111 benkoova2@uniba.sk
Mgr. Miriam Mikušová   VU SAV-219 02/59302444 miriam.kubisova@savba.sk