Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

  Miestnosť Telefón Nové telefónne číslo e-mail
Odbor Mikrobiológia        
Mgr. Marek Straka Lekárska fakulta UK 02/59357 584
02/90119 909
- marek.straka@fmed.uniba.sk
Nitin Chandra teja Dadi, MSc. B2-232 02/60296 482
02/60296 470
+421 2 90149 482
+421 2 90149 470
nitinteja11@gmail.com
Mgr. Matúš Štefánek B2-232 02/60296 482 +421 2 90149 482 stefanek8@uniba.sk
Mgr. Samuel Kendra B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 kendra4@uniba.sk
Mgr. Sára Šardzíková B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 sardzikova2@uniba.sk
Mgr. Magdaléna Kapustová Ústav molekulárnej biológie SAV   - kapustova44@uniba.sk
Mgr. Ráchel Javorová Ústav molekulárnej biológie SAV   - rachel.javorova@gmail.com
Mgr. Daniel Eliáš B2-232 02/60296 482 +421 2 90149 482 elias25@uniba.sk
Odbor Virológia        
Mgr. Veronika Mrázová B2-232 02/60296 482 +421 2 90149 482 mrazova38@uniba.sk
Mgr. Kristína Boršová VU SAV-264 02/59302 424 - kristina.borsova@savba.sk
Mgr. Brigita Benköová SZU 02/59370 111 - benkoova2@uniba.sk
Mgr. Miriam Mikušová VU SAV-219 02/59302 444 - miriam.kubisova@savba.sk
Mgr. Miriam Hancková VU SAV-321 02/59302 457 - hanckova2@uniba.sk
miriam.hanckova@savba.sk
Mgr. Richard Hodoši B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 hodosi3@uniba.sk
Mgr. Veronika Sirotňáková Virologický ústav SAV   - sirotnakova4@uniba.sk
Mgr. Inez Romerová Ortizová B2-232 02/60296 482 +421 2 90149 482 romerova1@uniba.sk