Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

  Miestnosť Telefón Nové telefónne číslo e-mail
Odbor Mikrobiológia        
RNDr. Kornélia Legéňová B2-215 02/60296 636 +421 2 90149 636 legenova@fns.uniba.sk
RNDr. Jaroslava Chupáčová B2-215 02/60296 636 +421 2 90149 636 chupacova5@uniba.sk
Mgr. Marek Straka Lekárska fakulta UK 02/59357 584
02/90119 909
  marek.straka@fmed.uniba.sk
Nitin Chandra teja Dadi, MSc. B2-232 02/60296 482
02/60296 470
+421 2 90149 482
+421 2 90149 470
nitinteja11@gmail.com
Mgr. Matúš Štefánek B2-232 02/60296 482 +421 2 90149 482 stefanek8@uniba.sk
         
Odbor Virológia        
Mgr. Veronika Mrázová B2-232 02/60296 482 +421 2 90149 482 mrazova38@uniba.sk
Mgr. Kristína Boršová VU SAV-264 02/59302 424   virubors@savba.sk
Mgr. Brigita Benköová SZU 02/59370 111   benkoova2@uniba.sk
Mgr. Miriam Mikušová VU SAV-219 02/59302 444   miriam.kubisova@savba.sk
Mgr. Mária Mazúrová B2-232 02/60296 482 +421 2 90149 482 mazurova21@uniba.sk
Mgr. Miriam Hancková VU SAV-321 02/59302 457   hanckova2@uniba.sk
miriam.hanckova@savba.sk