Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Doktorandi

  Miestnosť Telefón e-mail
Odbor Mikrobiológia      
RNDr. Kornélia Legéňová B2-215 02/60296 636 legenova@fns.uniba.sk
RNDr. Jaroslava Chupáčová B2-215 02/60296 636 chupacova5@uniba.sk
RNDr. Alexandra Konečná B2-232 02/60296 482 konecna31@uniba.sk
Odbor Virológia      
Mgr. Veronika Mrázová B2-232 02/60296482 mrazova38@uniba.sk
Mgr. Mária Vozárová VU SAV-219 02/59302444 virumavo@savba.sk
RNDr. Katarína Briestenská VU SAV-216 02/59302426 briestensk10@uniba.sk
RNDr. Michaela Vrbová VU SAV-316 02/59302460 vrbova10@uniba.sk