Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza pracovníkov katedry a záznamy publikačnej činnosti

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Tatiana Betáková DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Bubeníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 9480
02/602 96 480
B2-224

prof. RNDr. Helena Bujdáková CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9436
02/602 96 436
B2-226

RNDr. Jaroslava Dekkerová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Barbora Gaálová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9488
02/602 96 488
B2-229

prof. RNDr. Yvetta Gbelská CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9489
02/602 96 489
B2-227

doc. RNDr. František Golais CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9487
02/602 96 487
B2-226

Andrea Horníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 9481
+421 2 9014 9483
02/602 96 483
B2-237

Jana Išová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
technik, i. n.

doc. RNDr. Peter Kabát CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
02/602 96 488
B2-235
[1] 2