Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza pracovníkov katedry a záznamy publikačnej činnosti

prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 436
Miestnosť
B2-226
Publikačná činnosť

RNDr. Alexandra Benčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Brigita Benkőová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (3.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Bubeníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
02/602 96 480
Miestnosť
B2-224

RNDr. Jaroslava Dekkerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Hana Dibalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Gaálová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 488
Miestnosť
B2-229
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 489
Miestnosť
B2-227
Publikačná činnosť

doc. RNDr. František Golais, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 487
Miestnosť
B2-226
Publikačná činnosť