Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza pracovníkov katedry a záznamy publikačnej činnosti

RNDr. Alexandra Benčová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Tatiana Betáková DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Bubeníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 9480
02/602 96 480
B2-224

prof. RNDr. Helena Bujdáková CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9436
02/602 96 436
B2-226

RNDr. Lucia Černáková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 96 636
02/602 96 636
B2-215

RNDr. Jaroslava Dekkerová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Hana Dibalová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. Barbora Gaálová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2048
02/602 96 488
B2-229

prof. RNDr. Yvetta Gbelská CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9489
02/602 96 489
B2-227

doc. RNDr. František Golais CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9487
02/602 96 487
B2-226
[1] 2