Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Databáza doktorandov katedry a záznamy publikačnej činnosti

Mgr. Brigita Benköová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (3.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Mrázová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (4.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Straka

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dMIB/x, externý)