Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza doktorandov katedry a záznamy publikačnej činnosti

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Brigita Benkőová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
3.dVRL/x

Mgr. Daniel Eliaš

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB

Mgr. Miriam Hancková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
2.dVRL_BMC

Mgr. Richard Hodoši

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB

Mgr. Ráchel Javorová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB_UMB

Mgr. Magdaléna Kapustová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
2.dMIB_UMB

Mgr. Samuel Kendra

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB

Mgr. Miriam Mikušová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dVRL_BMC

RNDr. Michaela Pospišilová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB/x

Mgr. Inez Romerová Ortizová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB/x

Mgr. Veronika Sirotňáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB_BMC

Mgr. Marek Straka

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB/x
02/593 59 099
na tento mail píšte prosím: marek.straka@fmed.uniba.sk

Mgr. Sára Šardzíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB

Mgr. Matúš Štefánek

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
2.dMIB