Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza doktorandov katedry a záznamy publikačnej činnosti

Mgr. Brigita Benkőová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (3.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

RNDr. Kornélia Legéňová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (4.dMIB, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Miriam Mikušová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dVRL_BMC, denný)

Mgr. Veronika Mrázová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (4.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Straka

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dMIB/x, externý)
Telefón
02/593 59 099
Poznámka
na tento mail píšte prosím: marek.strakafmed.uniba.sk
Publikačná činnosť