Databáza doktorandov katedry a záznamy publikačnej činnosti

Mgr. Brigita Benköová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (2.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

RNDr. Jaroslava Chupáčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (5.dMIB, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Mrázová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (3.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Šorf

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (2.dMIB_BMC, denný)
E-mail
Publikačná činnosť

RNDr. Michaela Vrbová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (4.dVRL, denný)
Publikačná činnosť