Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracovníci katedry

Vedenie Katedry

  Miestnosť Telefón e-mail
Vedúci Katedry      
prof. RNDr. Helena Bujdáková , CSc. B2-223 02/60296 436 helena.bujdakova@uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry      
prof. RNDr. Jela Mistríková , DrSc. B2-230, SAV-214 PRIF UK 02/60296 485, VUSAV 02/59302 426 jela.mistrikova@uniba.sk
Tajomník katedry      
doc. RNDr. Miroslava Šupolíková , PhD. B2-225 02/60296 631 a 178 miroslava.supolikova@uniba.sk
Sekretariát      
Ingrid Bubeníková B2-224 02/60296 480 ingrid.bubenikova@uniba.sk

Pedagogickí pracovníci

  Miestnosť Telefón e-mail
Mikrobiológia      
prof. RNDr. Yveta Gbelská, CSc. B2-227 02/60296 489 a 470 yvetta.gbelska@uniba.sk
prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. B2-223 02/60296 436 a 483 helena.bujdakova@uniba.sk
doc. RNDr. Margita Obernauerová, CSc. B2-228 02/60296 486 a 470 margita.obernauerova@uniba.sk
RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD. B2-233 02/60296 686 tothhervay@fns.uniba.sk
Mgr. Barbora Gaálová, PhD. B2-229 02/60296 488, 60296 483 barbora.gaalova@uniba.sk
RNDr. Lucia Černáková B2-215 02/60296 636 cernakova@fns.uniba.sk
Mgr. Hana Dibalová, PhD. B2-215 02/60296 636, 60296 470 hana.dibalova@uniba.sk
RNDr. Alexandra Benčová, PhD. B2-232 02/60296 482, 60296 470 svrbicka1@uniba.sk
RNDr. Jaroslava Dekkerová, PhD. B2-215 02/60296 636, 60296 484 jaroslava.dekkerova@uniba.sk
RNDr. Kamila Koči, PhD. B2-215 02/60296 636, 60269 484 kamikoci@gmail.com
Virológia      
Prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc. B2-230, VU SAV-214 PRIF UK 02/60296 485, VU SAV 02/59302426 jela.mistrikova@uniba.sk
doc. RNDr. František Golais, CSc.. B2-226 PRIF UK 02/60296 487 a 178 frantisek.golais@uniba.sk
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc. B2-226, VU SAV-214 PRIF UK 02/60296 487, VU SAV 02/59302426 peter.kabat@uniba.sk
doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD. B2-225 PRIF UK 02/60296 631 a 178 miroslava.supolikova@uniba.sk
RNDr. Anna Kostrábová, PhD. B2-233, VU SAV-214 PRIF UK 02/60296 686, VU SAV 02/59 302426 kostrabova@fns.uniba.sk
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. VU SAV-154 VU SAV 02/59302 401 virukopa@savba.sk
RNDr. Betáková Tatiana, DrSc. VU SAV-320 VU SAV 02/59302 440 a 457 virubeta@savba.sk
PhDr. Eva Nováková B2-215, VU SAV-259 PRIF UK 02/60296 636 a 178, VU SAV 02/59302424 eva.novakova@uniba.sk

Technickí pracovníci

  Miestnosť Telefón e-mail
Andrea Horníková B2-237 02/60296 483 a 634 andrea.hornikova@uniba.sk
Jana Išová VU SAV 02/59302 426 a 438 j.isova@gmail.com
Mgr. Lenka Marková B2-219 02/60296 634 a 276 markova32@uniba.sk

Externí pedagogickí pracovníci katedry

  Pracovisko-Miestnosť Telefón e-mail
Mikrobiológia      
doc. RNDr. Juraj Ondriska, PhD. HPL 02/20829901 ondriska@hpl.sk
RNDr. Imrich Barák, DrSc. Ústav molekulárnej biológie SAV 02/59307 418 a 444 imrich.barak@savba.sk
RNDr. Miloslava Prokšová, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59343401 a 421 proksova@vuvh.sk
RNDr. Mariana Cíchová, PhD. Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59343401 cihova@vuvh.sk
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc. Virologický ústav SAV-356 02/59302418 viruludo@savba.sk
RNDr. Petr Baldrian, PhD Labolatoř enviromentalni mikrobiologie AVCR, Praha +420 296 442 315 baldrian@biomed.cas.cz
Virológia      
prof. RNDr. Fedor Čiampor, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-161 02/59302454 virufcem@savba.sk
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-418 02/59302404 virupast@savba.sk
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-418 02/59302404 virusipa@savba.sk
RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-318 02/59302434 virukude@savba.sk
doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. Slovenská Zdravotnícka Univerzita 02/59370 144 a 689 danica.stanekova@zsu.sk
doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. Slovenská Zdravotnícka Univerzita 02/59370 777 shubhada.bopegamage@szu.sk
RNDr. Zdeno Šubr, CSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-12 02/59302447 virusubr@savba.sk
RNDr. Jana Dragúňová, CSc. Fakultná Nemocnica s Poliklinikou Ružinov 02/48234376 dragunova@ruzinov.fnspba.sk
Mgr. Iveta Štibrániová, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-259 02/59302425 viruvan@savba.sk
RNDr. Vladena Bauerová, PhD. Ústav molekulárnej biológie SAV 02/59307423 vladena.bauerova@savba.sk
RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-316 02/59302460 viruorav@savba.sk
RNDr. Boris Klempa, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-257 02/59302465 boris.klempa@savba.sk
RNDr. Eva Varečková, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-225 02/59302427 viruevar@savba.sk
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej onkológie SAV 02/32295138 miroslava.matuskova@savba.sk
RNDr. Martina Labudová, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-410 02/59302458 virulama@savba.sk