Publikačná činnosť pracovníkov katedry

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2129
B2-229

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9631
B2-225

doc. RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9686

Mgr. Kristína van der Ploeg

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Kristína van der Ploeg

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
technik, i. n.
1 2 [3]