Publikačná činnosť pracovníkov katedry

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Jana Išová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
technik, i. n.

doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
B2-235

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Kamila Koči, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9485
B2-230

RNDr. Martina Labudová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Eva Nováková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9636
B2-225

PhDr. Eva Nováková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Marek Pribus, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Barbora Radochová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9488
B2-229

Mgr. Sára Šardzíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
laborant výskumu a vývoja
1 [2] 3