Konferencia: Čo nového v mikrobiológii


Pre koho?

konferencia je určená pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, študentov doktorandského štúdia a ich školiteľov

 

Ako?

forma prezentácie: prednáška (povinná pre účastníkov okrem školiteľov), jazyk: slovenčina, čeština, angličtina; 12min + 3min diskusia

 

Kedy?

Otvorenie registrácie 15. November 2018

31. Január 2019: uhradenie poplatku za konferenciu a zaslanie registračného formulára, registračný formulár bude akceptovaný len v prípade uhradenia poplatku za konferenciu

10. Február 2019: konečný dátum pre zaslanie abstraktov

 

Kam poslať?

Sekretariát organizátora:

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie

Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava,

tel./fax +421 2 602 96 436/ 480

e-mail:  cssm1928gmail.com

 

Koľko zaplatiť?

Poplatok za konferenciu vrátane ubytovania a stravy:

ubytovanie v dvojposteľovej izbe s polpenziou

 

členovia ČSSM 195 Eur

ostatní účastníci 230 Eur

 

V prípade požiadavky na jednoposteľovú izbu je nutné doplatiť 25 EUR/noc

číslo účtu IBAN: SK560900 0000 000179070307

SWIFT (BIC) GIBASKBX

Adresa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché Mýto 4, 816 07 Bratislava, Slovensko

Majiteľ účtu: Československá spoločnosť mikrobiologická

 

Organizátori:

Konferenciu organizuje ČSSM v spolupráci s Katedrou mikrobiológie a virológie PriF UK, Ústavom Biochémie a  Mikrobiológie a Oddelením Výživy a Hodnotenia Kvality Potravín FCHPT STU ako popularizačnú aktivitu podporenú projektom APVV-15-0347.

 

Tešíme sa na Vás!