Zamestnanci

Zamestnanci

Vedúci katedry  
Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. +421 2 9014 2052
Zástupca vedúceho katedry  
Doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD. +421 2 9014 2050
Tajomník katedry  
Doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD. +421 2 9014 2049
Sekretariát katedry  
Mgr. Alena Hajduchová +421 2 9014 9 454
   
Učitelia  
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. +421 2 9014 9 453
Prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD. +421 2 9014 9 639
Doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD. +421 2 9014 2050
Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc. +421 2 9014 9 649
Doc. RNDr. Martin Kolísek Dr.rer.nat.  
Doc. RNDr. Ján Krahulec, PhD. +421 2 9014 2131
Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. +421 2 9014 2052
Doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD. +421 2 9014 2049
RNDr. Ján Radvánszky PhD. +421 2 9014 9 637
RNDr. Ľubica Kormanová, PhD.  
Mgr. Veronika Medová, PhD.  
   
Vedeckí a odborní pracovníci  
Doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD. +421 2 9014 9 649
Doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD. +421 2 9014 9 723
Mgr. Marian Baldovič, PhD. +421 2 9014 9 594
Ing. Marcela Bieliková, PhD. +421 2 9014 2051
Mgr. Michal Kajsík, PhD. +421 2 9014 9 151
Mgr. Zdenko Levarski, PhD. +421 2 9014 9 737
Mgr. Martina Pečimonová, PhD. +421 2 9014 9 723
Mgr. Eva Struhárňanská, PhD. +421 2 9014 2130
RNDr. Silvia Vávrová, PhD. +421 2 9014 9 723
   
Ostatní pracovníci  
Alica Kollárová +421 2 9014 9 656
Darina Žitná +421 2 9014 9 586
   

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Peter Cilík

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL/x

Mgr. Klaudia Cipková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_BMC

Mgr. Klaudia Čepčeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB

Mohammad Dabiri

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

Mgr. Johana Dlapová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB

Mgr. Miroslav Dolník

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
profesor
+421 2 9014 9639
B2-204

doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent
B2-122

Mgr. Andrej Durgala

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_NiU

RNDr. Adriána Dusíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dBTL
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná