Zamestnanci

Zamestnanci

Vedúci katedry  
Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. +421 2 9014 2052
Zástupca vedúceho katedry  
Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. +421 2 9014 9 639
Tajomník katedry  
Doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD. +421 2 9014 2050
Sekretariát katedry  
Mgr. Alena Hajduchová +421 2 9014 9 454
   
Učitelia  
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. +421 2 9014 9 453
Prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc. +421 2 9014 9 444
Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. +421 2 9014 9 639
Doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD. +421 2 9014 2050
Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc. +421 2 9014 9 649
Doc. RNDr. Martin Kolísek Dr.rer.nat.  
Doc. RNDr. Ján Krahulec, PhD. +421 2 9014 2131
Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. +421 2 9014 2052
Doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD. +421 2 9014 2049
RNDr. Ján Radvánszky PhD. +421 2 9014 9 637
   
Vedeckí a odborní pracovníci  
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., DrSc., MPH. +421 2 9014 9 594
Doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD. +421 2 9014 9 649
Doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD. +421 2 9014 9 723
Mgr. Marian Baldovič, PhD. +421 2 9014 9 594
RNDr. Anna Belicová, PhD. +421 2 9014 9 724 +421 2 9014 9 724
Ing. Marcela Bieliková, PhD. +421 2 9014 2051
Mgr. Michal Kajsík, PhD. +421 2 9014 9 151
Mgr. Zdenko Levarski, PhD. +421 2 9014 9 737
Mgr. Martina Pečimonová, PhD. +421 2 9014 9 723
RNDr. Silvia Vávrová, PhD. +421 2 9014 9 723
Mgr. Eva Struhárňanská, PhD. +421 2 9014 2130
   
Ostatní pracovníci  
Alica Kollárová +421 2 9014 9 656
Darina Žitná +421 2 9014 9 586
   

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Li Sheng Chien

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB

Mgr. Michal Kajsik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9151
B2-139

Ing. Evelína Kalocsaiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLBx_UMB

Bc. Ihar Karatkevich

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Nikola Klištincová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_UMB

Mgr. Vanda Klöcklerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
5.dMLB_UZO

Mgr. Diana Knoblochová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_UZO

Mgr. Eva Kocianová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_BMC

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Alica Kollárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 9656
G-418
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná