Databáza zamestnancov a doktorandov

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Mária Urbanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
3.dGEN_BMC

Mgr. Andrea Valentová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN

Mgr. Katarína Veljačiková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
4.dGEN

Mgr. Andrea Vetráková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN_UMB

Mgr. Sofia Virágová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN

Mgr. Veronika Vozáriková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
odborný asistent

Mgr. Ingrid Zriniová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN_CBV
1 2 3 4 [5]