Databáza zamestnancov a doktorandov

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

M.Sc. Vibhuti Rambani

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
4.dGEN_BMC

Mgr. Tomáš Selický

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
4.dGEN_BMC

RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9435
B1520

Mgr. Marek Sklenár

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
2.dGEN_BMC

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, Dr.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9234

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2032
B1-519

Mgr. Mária Šmondrková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN

Mgr. Lenka Trnková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
3.dGEN_BMC

Mgr. Mária Urbanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
2.dGEN_BMC
1 2 3 [4] 5