Databáza zamestnancov a doktorandov

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Patrik Babulic

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN_UMB

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
odborný asistent

Mgr. Anetta Bakošová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
odborný asistent

Mgr. Lucia Bálintová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
4.dGEN_BMC

Mgr. Zuzana Brzáčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
4.dGEN

Iveta Čajkovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
technik
+421 2 9014 2042
B1-524

Mgr. Filip Červenák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
odborný asistent

RNDr. Zuzana Dobiašová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
4.dGENx_BMC

Mgr. Laura Drnďáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN_BMC

doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
docent
+421 2 9014 9302
B1-519
[1] 2 3 4 5