Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Univerzitné vzdelávanie genetiky 2015

Seminár 2015

Genetická spoločnosť Gregora Mendela a Mendelovo muzeum v Brne s podporou MGP Zlín zorganizovali česko-slovenský seminár: Univerzitné vzdelávanie genetiky 150 rokov po Mendelovi, ktorý sa konal 29. mája 2015 v Mendelovom múzeu v Brne.

Cieľom seminára bolo porovnať študijné programy univerzít v Čechách a na Slovensku, na ktorých prebieha výuka genetiky, navzájom sa inšpirovať v otázkach obsahu i formy výuky, hľadať možnosti reálnej spolupráce, poučiť sa  zo skúseností zo zahraničných vzdelávacích inštitúcií a diskutovať o tom, či a ako modifikovať vzdelávanie novej generácie genetikov.

Program seminára 2015 a Prezentácie (PDF)

Program a PDF súbory z jednotlivých prezentácii sú dostupné tu >>>.

Užitočné odkazy

SOCRATIVE

Elektronické studijní a jiné materiály ve výuce genetiky na PřF MU, Brno

Genetics.org

PNAS