Oznamy, ponuky práce a pobyty

Zbalené položky nie sú už aktuálne. Na stránke sme ich ponechali kvôli prehľadu predošlých možností, ktoré môžu slúžiť ako kontakty pri hľadaní miesta.

Súťaž mladých onkológov

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a Martinským centrom pre biomedicínu BioMed si Vám dovoľuje oznámiť, že v roku 2018 pri príležitosti 12. Dňa výskumu rakoviny organizuje už 6.ročník Súťaže mladých onkológov v oblasti základného, aplikovaného a klinického onkologického výskumu. Záujemcovia môžu prihlásiť do 15.1.2018 jednak práce experimentálne, klinické, ako aj práce teoretické, vrátane prehľadných (review, state of the art). Prihláška tu.

Forma prezentácie bude prednášková, detaily sú uvedené na pripojenej pozvánke. Súťažiť sa bude v troch kategóriách:
1. študenti stredných škôl (absolvujúci predmet Onkologická výchova, ale nie je podmienkou),
2. študenti vysokých škôl (medicíny, prírodných vied, farmácie ap.)
3. absolventi vysokých škôl do 35 rokov, vrátane PhD. študenti a postdoktorandi.

Cieľom podujatia je umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia. Máme snahu motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného pracovníka. Ponúkame im výnimočnú príležitosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobnými záujmami a diskutovať o svojej práci so špičkovými výskumníkmi.

A call for applications for a PhD program, Paris, France

A call for applications for a PhD program in life sciences co-funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program, under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement N°666003 (https://enseignement.curie.fr/en/ic3iphd).

12 PhD positions will start on October 1st, 2018 at Institut Curie, in the following research areas : Biology & Chemistry of Radiations, Cell Signaling & Cancer ; Biology, Cancer, Genetics & Epigenetics ; Integrative Tumour Biology, Immunology & Environment ; Multiscale Physics-Biology-Chemistry; and in translationnal research. 

Applications have to be sent before January 18th, 2018. 

Four postdoctoral or postgraduate positions, BIOCEV, Charles University, Prague, Czech Republic

Four postdoctoral or postgraduate positions on a project funded by ERC will be opened in June 2018.

Position location: BIOCEV, Charles University, Prague, Czech Republic

The whole project in focused on the investigation of eukaryotes without mitochondria (oxymonads; Karnkowska et al, Curr Biol 2016). Major aims are to disclose their metabolism, particularly FeS cluster synthesis, development of tool for their study (axenic cultivation, RNAi, CRISPR/Cas9), examination of other potential amitochondriates (Pelomyxa, Retortamonads) and testing the possibilities of mitochondrial knock-outs is selected anaerobes (Entamoeba, Giardia). 

The work on the project will be carried out in the new institute BIOCEV (http://www.biocev.eu/en/) in the laboratory of Vladimir Hampl (http://www.protistologie.cz/hampllab/).

Qualification in cell biology (cell fractionation, immunofluorescence, genetic transformation, RNAi, immunolocalisation, immunoprecipitation, two-hybrid systems), cultivation techniques and genomics (single cell isolation, NGS library preparations, data assembly, genome annotation, methods of comparative genomics) is advantage but enthusiasm and invention are necessary condition.

Contact: vladanatur.cuni.cz 

Vienna BioCenter PhD programme

VBC invites applications from motivated and knowledgeable applicants from all over the world. Applicants should hold a Master\'s degree or equivalent from a university in the field of Natural Sciences.

Attached please find the poster, you can find more detailed information on our website: https://www.training.vbc.ac.at/

Práca pre doktoranda/doktorandku - Botanický ústav AV ČR, Průhonice

We seek a bright, highly motivated, and enthusiastic plant biologist with a background in (epi)genetics and and/or population genetics with interest to work both in the laboratory and in field conditions. A high standard of spoken and written English is required, as are good quantitative and analytical capabilities, excellent interpersonal and communication skills, and the ability to work independently, as well as part of a team. More info

Deadline podání přihlášek je 24. listopadu 2017.

Postdoc Japan Society for the Promotion of Science

Japan Society for the Promotion of Science ponúka 1 voľné miesto pre jedno až dvojročné postdoktorandské stážové pobyty pre vedeckých pracovníkov, ktorí ukončili doktorandské štúdium nie viac ako pred 6 rokmi (k 1.4.2018).

Stážové pobyty sú zamerané na prírodné, technické a spoločenské vedy. JSPS hradí pobytové náklady (spiatočnú letenku, mesačné vreckové vo výške 362,000 jenov, vzniknuté výdavky vo výške 200,000 jenov, cestovné poistenie). Podmienkou úspešnosti návrhu je pozvanie od japonského hostiteľa, ktorému predchádza dlhodobá spolupráca. Paralelnú prihlášku na JSPS podáva japonský hostiteľ.

Termíny podávania prihlášok na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV:

- najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu (napríklad pokiaľ chce záujemca nastúpiť od 1.6.2018, podklady treba dodať do 1.3.2018, pokiaľ chce nastúpiť od 1.8.2018, podklady treba dodať do 1.5.2018, atď.)
- konečný termín podávania prihlášok na stážové pobyty so začiatkom od 1.6.2018 do 30.11.2018 je 31.7. 2018

Žiadosti musia obsahovať tieto náležitosti:

- Originál vyplnenej a podpísanej prihlášky z JSPS (Postdoc Application Form for 2018)
- Prílohy:
a) originál pozývacieho listu od japonskej inštitúcie
b) originál odporúčacieho listu od terajšieho, resp. predchádzajúceho zamestnávateľa
c) kópia PhD. diplomu (diplom nemusí byť oficiálne preložený) alebo - pokiaľ k dňu podania žiadosti titul PhD. ešte nebol udelený - list od vysielajúcej inštitúcie uchádzača s uvedením presného dátumu, kedy mu bude titul PhD. udelený.

Všetky dokumenty musia byť v angličtine, resp. v japončine. Odbor medzinárodnej spolupráce zašle prihlášku na JSPS a bude informovať uchádzačov o výsledkoch výberového konania. Formuláre si môžete stiahnuť aj elektronicky, z nižšie uvedenej adresy (formuláre nájdete v dolnej časti načítanej stránky):
www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html

Bližšie informácie Vám poskytne na odbore medzinárodnej spolupráce Mgr. František Fundárek, CSc.

Viac informácií na: www.sav.sk/index.php

V prípade podávania žiadosti súvisiacej s hore uvedenou výzvou, kontaktujte prosím Projektový útvar BMC SAV. 

Mgr. Erika Hlavatá
projektová manažérka
Právno – organizačný úsek
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
02/593 02 402
erika.hlavata@savba.sk

Štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr.

Štipendium poskytuje Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie - Deutsche Bundesstiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Podmienkou je zameranie/špecializácia/záujem na/o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite...Toto štipendium predstavuje pre absolventov  našej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné odborné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR. Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 30.7.2017 a všetci absolventi z posledných troch rokov. 

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2017 do 31.7.2017.  Nástup na stáž je od 1.2.2018. 

Dňa 14.3.2016 o 14,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky.  

PhD positions at MFPL Vienna

The Max F. Perutz Laboratories have an open call for PhD positions that ends on March 5, 2017. Job offer and our poster.

Voľné miesto rastlinný genetik, Lesnícke centrum Zvolen, prac. Gabčíkovo

Voľné pracovné miesto: vedecko-výskumné práce a ich zabezpečovanie (Genetika) v oblasti genetiky drevín a rastlín. Žiadosť treba podať do 31.1.2017. Viac info.

Ph.D. student at Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budejovice

Ph.D. PROJECT: Investigation of the origin of adenosine as a selfish signal used by immune cells to gain energy from the rest of the organism.

We are looking for highly motivated candidates with background in experimental biology, preferentially in molecular genetics, cellular biology or biochemistry, interested in basic research using Drosophila melanogaster as a model for fundamental biological problems. Student would optimally start during the first half of 2017. More info.

PhD Student Position, BIOCEV, Vestec

PhD Student Position: The role of protein friction in the dynamics of cytoskeletal filaments. BIOCEV. Institute of Biotechnology, CAS, Průmyslová 595, 25242 Vestec, Czech Republic

Laboratoř anoxygenních fototrofů, Mikrobiologický ústav AV ČR Třeboň hledá PhD studenta

Laboratoř anoxygenních fototrofů, Mikrobiologický ústav AV ČR Třeboň hledá PhD studenta pro výzkum ekologického významu nově objevené skupiny Gemmatimonadetes. Více informací naleznete v tu >>> a na http://www.alga.cz/c-370-laborator-anoxygennich-fototrofu.html

Volné místo pro Ph.D. a diplomové studenty pro rok 2016/17 v oboru molekulární biologie regulace proteosyntézy

We seek one or two ambitious, well-trained and skillful Ph.D. student(s) to address several important questions in the field of translational control.

Leos Shivaya Valasek, Ph.D., Laboratory of Regulation of Gene Expression, Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences, Videnska 1083, 142 20, Prague 4

Viac info >>>

POSTDOCTORAL POSITION - BIOCEV in Vestec (near Prague)

A postdoctoral research scientist position is available immediately in the laboratory of Transgenic Models of Diseases & Transgenic Unit at the Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v.v.i., BIOCEV in Vestec (near Prague), Czech Republic. We undertake various approaches to understand the function of several E3 ubiquitin ligases by using mouse models with their potential to be instrumental for the study of the disease mechanisms, particularly cancer and inflammatory diseases. More info >>>.

PhD student position in DNA damage signaling

The laboratory of Dr. Pavel Janscak at the Institute of Molecular Cancer Research of the University of Zurich:  the study of molecular mechanisms underlying the cellular response to DNA replication stress. Candidates should hold a Master's degree in Biochemistry or Molecular Biology and should be highly motivated for basic biomedical research. Experience in the field of DNA damage signaling/repair will be advantage. More info >>>.

PhD Position in the VIB Department of Plant Systems Biology, Ghent, Belgium

The Jacobs Lab at PSB will start its activities on September 1st 2016 and is looking to recruit 1 PhD student funded by PSB. The lab is focused on the development and optimization of genome editing in plant systems, primarily with the use of CRISPR.

Deadline: The position is available from September 19th, 2016 and applications will be considered until the position has been filled. INFO >>>

The Dept. of Plant Systems Biology belongs to the Flanders Institute for Biotechnology (VIB) and the Ghent University (UGent), both equal opportunity employers.

PhD. štúdium na Katedre biochémie PRIF UK

Ponúkame Vám možnosť spolu s nami spoznávať bacila, ktorý spôsobuje tuberkulózu a možno odhaliť informácie užitočné pre hľadanie nových účinnejších liečiv. INFO

Two PhD fellowships in Hematology/ CEITEC Brno

PhD fellowship program 2016/2017 granted by Faculty of Medicine of Masaryk University in Brno/ Department of Internal Medicine – Hematology and Oncology (IHOK).

- Study of molecular genetic changes in patients with Chronic Myeloid Leukemia (CML) using next generation sequencing and digital PCR methods.

- Study of heterogeneity of mutant clones in Acute Myeloid Leukemia (AML) patients using next generation sequencing methods.

Deadline for enrollment to PhD program is 30th April 2016

Viac info.

PhD Student / Postdoc Position - Institute of Biotechnology, CAS, Vestec, Czech rep.

Mechanical coupling between microtubules and actin filaments mediated by molecular motors. Viac info >>>.

Vienna Biocenter Summer School - Open for Applications Now - Calling for Slovak Applicants!

The Vienna Biocenter Summer School provides a unique opportunity for approx. 20 undergraduate students to work side by side with leading researchers in a dynamic scientific environment. Deadline: 31 January2016

Applicants who are successful are provided with accommodation, a travel allowance and a stipend for the duration of the scholarship.

Viac info >>>.

PhD study - Genome stability - Dunn School, University of Oxford

DPhil (PhD) positions available through competitively funded BBSRC, Wellcome

Trust and departmental studentships - deadlines 8th & 22nd January 2016.

Viac info

PhD In Biology - Vienna Biocenter

Vienna Biocenter is looking for motivated and knowledgeable students, who are passionate about Science.  4-year fully funded positions in an amazing campus that fosters excellent science

  • Learn from the experts: research groups at the forefront of science.
  • Vibrant scientific atmosphere: numerous seminars, workshops, symposia.
  • Supreme scientific infrastructure: virtually all experiments are possible!
  • Multidisciplinary and international community
  • Opportunities for career development

Bring your questions and put your curiosity to work! 

Visit a website for more information:

www.vbcphd.at

Deadline: November 15, 2015

Post-doc - Univ. of Gothenburg - surrogate genetics of salt tolerance

Post-doc position (2 years) in a lab regarding Surrogate genetics of salt tolerance. A key component of this project is the heterologous expression of various alleles from marine organisms in yeast for their functional characterization. Genes/alleles of interest will be those with a link to salt tolerance, e.g. Na+/ion pumps, proline metabolism, and aquaporins.  It is required good experience with yeast genetics, DNA technology and yeast phenomics. Deadline for application: 30.9.2015. More information.

PhD Fellowships 2015-2016 - The University of Lausanne, Switzerland

The PhD Fellowships 2015-2016.

If you are interested or if you know someone who would be interested in taking part, please click on the following link for more information: www.unil.ch/fbm-phd

Deadline for applications: October 26, 2015.

Výskumu neurogenézy - zastupovanie počas materskej dov.

Hľadáme pracovníka pre oblasť výskumu neurogenézy (tvorby nových neurónov) v dospelom mozgu a naučenej vokálnej komunikácie. Môže to byť skončený doktorand alebo magister, prednostne s biologickým vzdelaním. Pri riešení úloh bude využívať techniky, ako je napríklad stereotaxická mikrochirurgia mozgu, MRI, alebo molekulárne techniky na značenie mRNA a proteínov. Jedná sa o zastupovanie počas materskej dovolenky (3-5 rokov) s nástupom začiatkom roka 2016.

Kontakt: Mgr. Ľubica Niederová, PhD., Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Moyzesova 61, 90021 Ivanka pri Dunaji

Lubica.Niederovasavba.sk

02/4594 3232

Štipendium DBU do Nemeckej spolkovej republiky pre absolventov Mgr. stupňa štúdia

Možnosť získať štipendium DBU do Nemeckej spolkovej republiky pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Štipendium poskytuje Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie -

Deutsche Bundesstiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Podmienkou je zameranie/špecializácia/záujem na/o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite. Toto štipendium predstavuje pre absolventov  našej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné odborné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Informácie môžete nájsť aj na stránkach https://www.dbu.de/1460.html.

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2015 do 1.8.2015. Nástup na stáž bude od 1.2.2016. Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 30.7.2015.

Dňa 10.3.2015  o 14,00 hod. sa bude konať na PriFUK v miestnosti CPS+ krátky seminár o tomto štipendiu.  Vstup je voľný.

PhD PROGRAM NA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE

PRACOVISKO: ÚSTAV PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE, UK v Bratislave, JLF v MARTINE
- možnosť 1-2 ročných stáží na top svetovej biomedicínskej inštitúcii JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, BALTIMORE, USA (doteraz realizovaných 10 pobytov mladých vedeckých pracovníkov).

TÉMY

1.Sensory nerve structure-function studies by multiphoton imaging.

2. Molecular determinants of sensory nerve phenotypes.

3. Optogenetic modulation of detection of pain stimuli by sensory nerves

Ďalšie informácie

Master of Genetic Fellowship in Paris

10 MASTER FELLOWSHIPS ARE OFFERED BY THE UNIVERSITY PARIS-DIDEROT FOR STUDENTS TO ENROL IN THE SECOND YEAR OF THE MASTER’S OF GENETICS (M2) PROGRAM, WHICH IS TAUGHT ENTIRELY IN ENGLISH.

Informácie a pokyny.

Interested candidates should contact the program director Prof Zider Alain as early as  possible. To apply for the fellowship, download the application form and send it before March 31th. A list of short-­listed applicants will be available in April.

Open PhD positions at the Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.

Ústav molekulární genetiky AV ČR vypisuje PhD témy.

Online application deadline 1. 3. 2015

PhD interviews 12. 3. 2015

Pokyny tu >>> a na webe ústavu.

1 PhD position - Hans Knöll Institute, Jena, Germany

The Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology – Hans Knöll Institute

1 PhD position in the field of Microbiology / Infection Biology / Cellular Microbiology. The project will be associated to the research project “FunComPath - From colonization to infection: dissection of the commensal-to-pathogen shift of Candida albicans” within the European Infect ERA Program.

Ďalšie informácie