Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne semináre

Katedrový seminár

Katedry genetiky a biochemie PriF UK Vás pozývajú na seminár:

Orientation of FtsH protease subunits in Trypanosoma brucei inner mitochondrial membrane and its evolutionary implications

Prezentuje: Mgr. Tomáš Kovalinka, Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

dňa 9. 11. 2018 (piatok) o 13:30 v miestnosti CH1-222

ABSTRAKT