Aktuálne semináre

Katedrový seminár

Katedry genetiky a biochemie PriF UK Vás pozývajú na seminár:

Evolúcia a domestikácia jačmeňa siateho

Prezentuje: Doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc., Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

15.12.2017 (piatok) o 14:00 v miestnosti B1-501

Abstrakt