Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADC Abscisic acid-mediated modifications of radial apoplastic transport pathway play a key role in cadmium uptake in hyperaccumulator Sedum alfredii / Qi Tao ... [et al.]
  In: Plant Cell & Environment. - Roč. 42, č. 5 (2019), s. 1425-1440
 2. ADC The apoplasmic pathway via the root apex and lateral roots contributes to Cd hyperaccumulation in the hyperaccumulator Sedum alfredii / Qi Tao ... [et al.]
  In: Journal of Experimental Botany. - Vol. 68, No. 3 (2016), s. 739-751
 3. ADC Formation of a subero-lignified apical deposit in root tip of radish (Raphanus sativus) as a response to copper stress / Ján Kováč, Alexander Lux, Marek Vaculík
  In: Annals of Botany [elektronický dokument]. - Roč. 122, č. 5 (2018), s. 823-831 [print]
 4. AFD Úloha apoplazmického transportu Cd v koreňoch hyperakumulátora Sedum alfredii / Ján Kováč, Qi Tao
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 356-361 [online]
 5. AFH Anatomical and functional characteristics of peri-endodermis in thlaspi caerulescens roots / Ján Kováč ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 19
 6. BFA Premature suberization of endodermal cells in apical regions of roots exposed to metal stress / Ján Kováč, Alexander Lux, Marek Vaculík
  In: 21th Meeting of the Austrian Society of Plant Biology [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. 26 [online]
 7. BFA Cadmium can move apoplasmically to the xylem in hyperaccumulator Sedum alfredii / Qi Tao ... [et al.]
  In: Plant Biology Europe EPSO/FESPB Congress 2016 [elektronický zdroj]. - [Prague] : [s.n.], 2016. - S. 397-398 [USB kľúč]
 8. BFA Deposition of lignin and suberin into root tip as a reaction to copper exposure and stress / Ján Kováč, Alexander Lux, Marek Vaculík
  In: 22nd Meeting Austrian Society of Plant Biology [elektronický dokument] : Conference Book. - Graz : Austrian Society of Plant Biology, 2018. - S. 21-21 [online]
 9. BFA Formation of Subero-Lignified Apical Deposit in Root Tip of Radish (Raphanus sativus) as a Response to Copper Stress / Ján Kováč, Alexander Lux, Marek Vaculík
  In: Root Research at the Forefront of Science [elektronický dokument] : 10th International Symposium. - [s.l.] : [s.n.], 2018. - S. 214-214 [USB-key]