Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADC Comparison of tolerance of Brassica juncea and Vigna radiata to cadmium / E. Šimonová ... [et al.]
  In: Biologia Plantarum. - Vol. 51, No. 3 (2007), s. 488-492
 2. ADC Cadmium translocation by contractile roots differs from that in regular, non-contractile roots / Alexander Lux ... [et al.]
  In: Annals of Botany. - Vol. 115, No. 7 (2015), s. 1149-1154
 3. ADC Root hair abundance impacts cadmium accumulation in Arabidopsis thaliana shoots / Jana Kohanová ... [et al.]
  In: Annals of Botany. - Roč. 122, č. 5 (2018), s. 903-914
 4. ADC Asymmetrical development of root endodermis and exodermis in reaction to abiotic stresses / Denis Líška ... [et al.]
  In: Annals of Botany. - Vol. 118, No. 4, Sp. Iss. (2016), s. 667-674
 5. ADC Silicon mitigates the Cd toxicity in maize in relation to cadmium translocation, cell distribution, antioxidant enzymes stimulation and enhanced endodermal apoplasmic barrier development / Zuzana Lukačová ... [et al.]
  In: Plant Growth Regulation. - Vol. 70, No. 1 (2013), s. 89-103
 6. AFC Kompozitné rastliny ako model pre štúdium príjmu ťažkých kovov / Jana Kohanová, Renáta Švubová, Alžbeta Blehová
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013. Recenzovaný sborník příspěvků. - ISBN 978-80-213-2375-5. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2013. - S. 135-138
 7. AFD Štúdium toxického vplyvu kadmia a účinku kremíka na in vitro kultúry vybraných hybridov kukurice siatej (Zea mays L.) / Denis Líška, Jana Kohanová, Alexander Lux
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 430-435 [CD-ROM]
 8. AFD Vývin adventívnych koreňov kompozitnej kukurice Zea mays L. po aplikácii kadmia / Agáta Fargašová
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Recenzovaný sborník příspěvků. - ISBN 978-80-213-2475-6. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2014. - S. 151-154
 9. AFG Identification of genes responsible for silicon transport and accumulation in coconut palm plants / Boris Bokor ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 55-55
 10. AFG Sledovanie účinku kadmia na rast a vývin extrémofilnej rastliny Thellungiella halophila / Jana Kohanová, Timotej Šúri, Alexander Lux
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 80
 11. AFH Cadmium uptake and accumulation depend on root hair abundance in Arabidopsis thaliana / Jana Kohanová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 17, č. 1 (2017), s.
 12. AFL Study of cadmium influence on composite Zea mays L. plants / Jana Kohanová, Zuzana Lukačová, Alžbeta Blehová
  In: Zborník príspevkov z konferencie 11. dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. konferencie experimentálnej biológie rastlín. - ISBN 978-80-8152-031-0. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 81
 13. AFL Využitie kompozitných rastlín kukurice pestovaných v hydroponických podmienkach pre štúdium vplyvu kadmia / Jana Kohanová, Renáta Švubová, Alžbeta Blehová
  In: Zborník príspevkov z konferencie 11. dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. konferencie experimentálnej biológie rastlín. - ISBN 978-80-8152-031-0. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 145
 14. BFA Checkpoints of transport processes in plants exposed to toxic levels of trace elements and/or toxic elements / Alexander Lux ... [et al.]
  In: 15th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements [elektronický dokument] : Biogeochemistry of trace elements for improved environmental sustainability and human health. - Nanjing : [s.n.], 2019. - S. [1-1], Oral S5-1 [USB-key]
 15. BFA Silicification of Cocos nucifero and Phoenix doctylifero / Akexander Lux ... [et al.]
  In: 7th International conference on Silicon in agriculture. - Bangalore : University of Agricultural sciences, 2017. - S. 118