Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADC L-NAME decreases the amount of nitric oxide and enhances the toxicity of cadmium via superoxide generation in barley root tip / Ladislav Tamás, Loriána Demecsová, Veronika Zelinová
  In: Journal of Plant Physiology. - Roč. 224 (2018), s. 68-74
 2. ADC Reactive oxygen species, auxin and nitric oxide in metal-stressed roots: toxicity or defence / Loriána Demecsová, Ladislav Tamás
  In: BioMetals. - Roč. 32, č. 5 (2019), s. 717-744
 3. ADC Impact of antimycin A and myxothiazol on cadmium-induced superoxide, hydrogen peroxide, and nitric oxide generation in barley root tip / Veronika Zelinová, Loriána Demcsová, Ladislav Tamás
  In: Protoplasma. - Roč. 256, č. 5 (2019), s. 1375-1383
 4. ADC Enhanced nitric oxide generation mitigates cadmium toxicity via superoxide scavenging leading to the formation of peroxynitrite in barley root tip / Loriána Demecsová ... [et al.]
  In: Journal of Plant Physiology. - Roč. 238 (2019), s. 20-28
 5. ADM Intentionally Flawed Manuscripts as Means for Teaching Students to Critically Evaluate Scientific Papers / Jaroslav Ferenc ... [et al.]
  In: Biochemistry and molecular biology education. - Roč. 46, č. 1 (2018), s. 22-30
 6. AFD 86 The mystery of Nitric oxide synthase in barley / Loriána Demecsová, Ladislav Tamás, Veronika Zelinová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 86-91 [online]
 7. AFD Effect of nitric oxide in combination with auxin signalling on barley root growth / Loriana Demecsová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 105-110 [online]
 8. AFD NO formation in mitochondria / Loriána Demecsová, Veronika Zelinová, Ladislav Tamás
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 103-108 [print]
 9. AFD NO function in cell death? / Loriána Demecsová, Ladislav Tamás, Veronika Zelinová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 97-102 [print]
 10. AFH Effect of auxin and ethylene signalling on nitric oxide generation and root growth in barley / Loriana Demecsová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 29
 11. BEF The mystery of nitric oxyde generation in barley root / Loriána Demecsová, Ladislav Tamás, Veronika Zelinová
  In: Aplikované prírodné vedy 2019 : zborník prác. - ISBN 978-80-8105-994-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - S. 158-163
 12. BFA L-NAME Decrease the Amount of Nitric Oxide via Superoxide Generation in Barley Root Tip / Loriána Demecsová, Ladislav Tamás, Veronika Zelinová
  In: International Conference "Plant Abiotic Stress Tolerance 5". - Vienna : Vienna International Science Conferences and Events Association, 2018. - S. 37-37