Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Monika Bathóová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
3.dFLR
+421 2 9014 2038
02/602 96 455
B2-126

doc. RNDr. Alžbeta Blehová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9645
02/602 96 645
B2-113
cytoskelet parazitických rastlín

Mgr. Boris Bokor PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9200
02/602 96 200
B2-129

Mgr. Loriána Demecsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
3.dBOT_CBR

Mgr. Viktor Demko PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Jana Kohanová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2040
02/602 96 512
B2-128
stresová fyziológia rastlín

Mgr. Dominik Kostoláni

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
1.dFLR
02/602 96 200
B2-129

Mgr. Ján Kováč PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Jana Kovariková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
technik, i. n.
+421 2 9014 9515
02/602 96 515
B2-110

RNDr. Zuzana Lukačová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9458
02/602 96 458
[1] 2