Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADC Silicon-mediated cell wall modifications of sorghum root exodermis and suppression of invasion by fungus Alternaria alternata / Monika Bathóová ... [et al.]
  In: Plant pathology. - Roč. 67, č. 9 (2018), s. 1891-1900
 2. ADF Účinky kremíka na interakciu meddzi cirokom a vybranými patogénnymi hubami / Monika Bathóová ... [et al.]
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 117-125
 3. AFD Kremík mení depozíciu suberínu tvoriaceho bariéru v exoderme koreňov ciroku dvojfarebného po inokulácii hubou Fusarium oxysporum / Monika Bathóová, Michal Martinka
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 15-19 [online]
 4. AFE Apoplasmic barriers - sensitive stress-responding structures in plants / Michal Martinka ... [et al.]
  In: 13th Multinational Congress on Microscopy. - ISBN 978-953-7941-19-2. - Zagreb : Ruder Boskovic Institute and Croatian Microscopy Society, 2017. - S. 292
 5. AFG Modification of cell wall composition and architecture by silicon in plants / Michal Martinka ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 24-24
 6. AFG The role of silicon in sorghum roots infected with Alternaria alternata / Monika Bathóová, Michal Martinka, Alexander Lux
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 131-131
 7. AFH Silicon supresses alternaria invasion in sorghum roots / Monika Bathóová, Michal Martinka
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 18
 8. BFA Silicon inhibits fungal pathogen invasion into the host organism / Michal Martinka ... [et al.]
  In: CSMS Mikroskopie 2018. - Praha : Československá mikroskopická společnost, 2018. - S. [nestr-nestr], 1 s.
 9. BFA Silicon supplementation may help to suppress the invasion of sorghum roots by fungus Alternaria alternata / Monika Bathóová, Milan Soukup, Michal Martinka
  In: 19th International Microscopy congress [elektronický dokument]. - Sydney : International Federation of Societies for Microscopy, 2018. - S. [1-1] [online]
 10. BFA Cell pattern and cell wall modifications in plants determine apoplasmic barrier formation / Michal Martinka ... [et al.]
  In: 19th International Microscopy congress [elektronický dokument]. - Sydney : International Federation of Societies for Microscopy, 2018. - S. [1-1] [online]