Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

RNDr. Zuzana Lukačová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 458
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 457
Miestnosť
B2-118
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Martinka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 455
Miestnosť
B2-126
Poznámka
Projekty: VEGA 1/0755/16 - Využitie kremíka pri potlačení invázie fytopatogénnych húb...; VEGA 2/0023/13 - Percepcia a prenos stresových signálov
Špecializuje sa na techniky: histochemické analýzy; elektrónová, fluorescenčná a kontrastovacia mikroskopia.
Publikačná činnosť

Mgr. Eliška Mašírová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (3.dBOT_CBR, denný)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 640
Miestnosť
B2-123
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
docent
Telefón
02/602 96 456
Miestnosť
B2-127
Poznámka
stresová fyziológia rastlín, biochemické stanovenie proteínov
Publikačná činnosť

Jarmila Šramková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 647
Miestnosť
B2-119

Zuzana Šulavíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 511
Miestnosť
B2 - 134

Bc. Dominika Šutá

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
technik a laborant v biologických odboro

Mgr. Renáta Švubová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 512
Miestnosť
B2-128
Poznámka
stresová fyziológia rastlín
Publikačná činnosť