Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy Bc. prác pre akademický rok 2019/2020

Bc. práce na fyziológii rastlín

 

Ponuka tém písomných prác pre bakalárske štátnice 2019/2020

na Katedre fyziológie rastlín.

Prosíme Vás, vyplnené prihlášky odovzdajte na sekretariáte Katedry fyziológie rastlín – B2-119 buď vhodením do obálky pre vyplnené prihlášky, alebo priamo  sekretárke p. Jarmile Šramkovej do 7.3.2019.

Automaticky ste pozvaní na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční 8.3.2019, v miestnosti B2-121 o 10:00 hod.

 

Ak máte vlastnú zaujímavú tému, na ktorej by ste chceli pracovať, tak Vaše návrhy sú vítané :o) V tom prípade sa obráťte na ktoréhokoľvek pracovníka Katedry fyziológie rastlín.

 

Viac informácií:

–       v AIS2

 

Imunitný systém rastlín

Školiteľ: prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., PriF UK, KFR, B2-118

alexander.lux@uniba.sk 

 

In vitro kultivácia vybraných druhov rastlín produkujúcich oleje

Školiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc., PriF UK, KFR, B2-113

alzbeta.blehova@uniba.sk 

 

Peroxid vodíka a jeho funkcia v metabolizme rastlín

Školiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc., PhD., PriF UK, KFR, B2-127

ludmila.slovakova@uniba.sk 

 

Vývin a funkcia esenciálnych apoplazmových bariér v rastlinách 

Školiteľ: Mgr. Michal Martinka, PhD., PriF UK, KFR, B2-126

michal.martinka@uniba.sk 

 

Využitie rôznopohlavnosti rastlín v praktických aplikáciách

Školiteľ: Mgr. Michal Martinka, PhD., PriF UK, KFR, B2-126

michal.martinka@uniba.sk 

 

Aplikácia upravených prírodných aditív do pôdy s cieľom zlepšiť podmienky pre rast a vývin rastlín

Školiteľ: RNDr. Jana Kohanová, PriF UK, KFR, B2-128

jana.kohanovauniba.sk

 

Kalpaíny – esenciálne, ale tiež smrteľne nebezpečné. Čo vieme o regulácii aktivity a o substrátoch kalpaínových proteáz?

Školiteľ: Mgr. Viktor Demko, PhD., PriF UK, KFR, B2-123

viktor.demko@uniba.sk 

 

Genetická a epigenetická kontrola rastlinných meristémov

Školiteľ: Mgr. Viktor Demko, PhD., PriF UK, KFR, B2-123

viktor.demkouniba.sk

 

Reaktívne formy kyslíka a dusíka v rastlinách

Školiteľ: Mgr. Renáta Švubová, PhD., PriF UK, KFR, B2-128

renata.svubovauniba.sk

 

Efekt primingu na klíčenie semien

Školiteľ: RNDr. Zuzana Lukačová, PhD., PriF UK, KFR, B2-130

zuzana.lukacovauniba.sk

 

Interakcia rastlín, húb a mikroorganizmov v rizosfére

Školiteľ: RNDr. Marek Vaculík, PhD., PriF UK, KFR, B2-120

marek.vaculik@uniba.sk 

 

Molekulárna biológia transportérov kovov a polokovov v rastlinách.

Školiteľ: Mgr. Boris Bokor, PhD., PriF UK, KFR, B2-129

boris.bokoruniba.sk

 

Význam mikroorganizmov pre rast a vývin rastlín

Školiteľ: Mgr. Eva Labancová, Chemický ústav SAV

 

Úloha oxidu dusnatého v procesoch rastu a vývinu rastlín

Školiteľ: RNDr. Karin Kollárová, PhD., Chemický ústav SAV

karin.kollarovasavba.sk

 

Aký je vzájomný vzťah medzi pôsobením rastlinných hormónov a toxických kovov?

Školiteľ: Mgr. Danica Kučerová, PhD., Chemický ústav SAV