Témy Bc. prác pre akademický rok 2018/2019

Bc. práce na fyziológii rastlín

 

Ponuka tém písomných prác pre bakalárske štátnice 2018/2019

na Katedre fyziológie rastlín

(Prosíme Vás, vyplnené prihlášky odovzdajte na sekretariáte

Katedry fyziológie rastlín – B2-119 

 

Ak máte vlastnú zaujímavú tému, na ktorej by ste chceli pracovať, tak Vaše návrhy sú vítané :o) V tom prípade sa obráťte na ktoréhokoľvek pracovníka Katedry fyziológie rastlín.

 

Viac informácií:

–       v AIS2

 

Transformácia a regenerácia vybraných druhov oleje produkujúcich rastlín

Školiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc., Prif. UK, KFR, B2-113

 

Peroxid vodíka a jeho funkcia v metabolizme rastlín

Školiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc., PhD., Prif. UK, KFR, B2-127

 

Nikel – prečo je pre rastliny potrebný, ale môže byť aj toxický

Školiteľ: RNDr. Marek Vaculík, PhD., Prif. UK, KFR, B2-120

 

Biológia extrémofilných rastlín v chladných a arktických oblastiach

Školiteľ: Mgr. Boris Bokor, PhD., Prif. UK, KFR, B2-129

 

Molekulárna biológia transportérov kovov a polokovov v rastlinách

Školiteľ: Mgr. Boris Bokor, PhD., Prif. UK, KFR, B2-129

 

Rastliny a prírodou-inšpirovaný dizajn

Školiteľ: Mgr. Milan Soukup, PhD., Chemický ústav SAV a Prif. UK, KFR, 

B2-131

 

Hydropónia

Školiteľ: Mgr. Ján Kováč, Prif. UK, KFR, B2-131 

 

Úloha oxidu dusnatého v procesoch rastu a vývinu rastlín

Školiteľ: RNDr. Karin Kollárová, PhD., Chemický ústav SAV, karin.kollarova@savba.sk 

 

Význam mikroorganizmov pre rast a vývin rastlín

Školiteľ: Mgr. Eva Labancová, Chemický ústav SAV 

 

Rastlinné oligosacharidy – výhody a nevýhody ich štúdia

Školiteľ: Mgr. Zuzana Kusá, Chemický ústav SAV 

 

Vplyv prostredia na pohlavie rastlín

Školiteľ: Mgr. Eliška Mašírová, Botanický ústav SAV, eliska.masirova@savba.sk