Témy Bc. prác pre akademický rok 2017/2018

Bc. práce na fyziológii rastlín

 

Ponuka tém písomných prác pre bakalárske štátnice 2017/2018

na Katedre fyziológie rastlín

(Prosíme Vás, vyplnené prihlášky odovzdajte na sekretariáte

Katedry fyziológie rastlín – B2-119 do 11. 05. 2017)

 

Ak máte vlastnú zaujímavú tému, na ktorej by ste chceli pracovať, tak Vaše návrhy sú vítané :o) V tom prípade sa obráťte na ktoréhokoľvek pracovníka Katedry fyziológie rastlín.

 

Viac informácií:

–       v AIS2

 

Prijímací pohovor ústnou formou pre bakalárske štúdium a špecializáciu Fyziológia rastlín sa uskutoční 12. 05. 2017 o 9:30 v seminárnej miestnosti B2-121. Všetci, ktorí si podáte prihlášku na túto špecializáciu, ste automaticky pozvaní a očakávaní na pohovore.

 

Štruktúrna a funkčná charakteristika bočných koreňov

Školiteľ: prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., Prif. UK, KFR, lux@fns.uniba.sk, B2-118

 

Peroxid vodíka a jeho funkcia v metabolizme rastlín

Školiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc., PhD., Prif. UK, KFR,

slovakova@fns.uniba.sk, B2-127

 

Biosyntéza a význam rastlinných lipidov

Školiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc., Prif. UK, KFR, blehova@fns.uniba.sk, B2-113

 

Želatinózne vlákna v rastlinách a ich mechanické prejavy

Školiteľ: Mgr. Michal Martinka, PhD., Prif. UK, KFR, martinka@fns.uniba.sk, B2-126

 

Štruktúrne a funkčné adaptácie extremofilov na abiotické stresory

Školiteľ: RNDr. Marek Vaculík, PhD., Prif. UK, KFR, vaculik@fns.uniba.sk, B2-120

 

Nikel – pre rastliny potrebný, ale aj toxický

Školiteľ: RNDr. Marek Vaculík, PhD., Prif. UK, KFR, vaculik@fns.uniba.sk, B2-120

 

Obranné mechanizmy rastlín

Školiteľ: Mgr. Renáta Švubová, PhD., Prif. UK, KFR, svubova@fns.uniba.sk, B2-128

 

Plazmou aktivovaná voda generovaná elektrickými výbojmi a jej vplyv na klíčenie semien a rast rastlín.

Školiteľ: Mgr. Renáta Švubová, PhD., Prif. UK, KFR, svubova@fns.uniba.sk, B2-128

 

Koreňové vlásky a ich tvorba v rôznych podmienkach kultivácie

Školiteľ: RNDr. Jana Kohanová, Prif. UK, KFR, kohanova@fns.uniba.sk, B2-128

 

Transportéry kovov a polokovov v rastlinách

Školiteľ: Mgr. Boris Bokor, PhD., Prif. UK, KFR, bokor@fns.uniba.sk, B2-129

 

Účinky cytoskeletárnych jedov na vývin rastlín

Školiteľ: Mgr. Peter Kaštier, Prif. UK, KFR, kastier@fns.uniba.sk, B2-129

 

Rastlinný metabolizmus počas jeho interakcie s patogénmi 

Školiteľ: Mgr. Monika Bathóová, Prif. UK, KFR, monikabathoova@gmail.com, B2-126

 

Fytostabilizácia ako fytoremediačná technika na imobilizáciu toxických prvkov

Školiteľ: Mgr. Eliška Mašírová, Botanický ústav SAV, eliska.masirova@savba.sk

 

Regulácia aktivity fytohormónov prostredím a jej využitie pri príprave geneticky modifikovaných rastlín

Školiteľ: Mgr. Loriana Demecsová, Botanický ústav SAV, loriana.demecsova@savba.sk 

 

Proces lignifikácie ako súčasť života rastliny 

Školiteľ: Mgr. Ján Kováč, Prif. UK, KFR, kovacj@nic.fns.uniba.sk, B2-131 

 

Voda v systéme pôda-rastlina- atmosféra 

Školiteľ: Mgr. Ján Kováč, Prif. UK, KFR, kovacj@nic.fns.uniba.sk, B2-131

 

Význam mikroorganizmov pre rast a vývin rastlín 

Školiteľ: RNDr. Desana Lišková, PhD., Chemický ústav SAV, chemlisksavba.sk 

 

Oxid dusnatý – dôležitá molekula v procesoch rastu a vývinu rastlín

Školiteľ: RNDr. Karin Kollárová, PhD., Chemický ústav SAV, karin.kollarova@savba.sk 

 

Rastlinné oligosacharidy – pozitíva a negatíva ovplyvňujúce ich štúdium 

Školiteľ: RNDr. Karin Kollárová, PhD., Chemický ústav SAV, karin.kollarova@savba.sk