Štátnice

Štátnice

Bakalárske štátne skúšky:

Obhajoby bakalárskych prác: 14. 06. 2017 od 9:00 hod. v miestnosti B2-117a.

                                                                               

Magisterské štátne skúšky:

Ústna skúška: 31. 05. 2017.

Obhajoby magisterských diplomových prác: 31. 05. 2017 od 8:00 hod. v miestnosti B2-117a.

 

Sylaby na Mgr. štátnice