Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátnice

Štátnice

Bakalárske štátne skúšky:

Obhajoby bakalárskych prác: 19. 06. 2019 od 9:00 hod. v miestnosti B2-117a.

                                                                               

Magisterské štátne skúšky:

Obhajoby magisterských diplomových prác: 12. 06. 2019 od 8:00 hod. v miestnosti B2-117a.

Ústna skúška: 12. 06. 2019.

 

Sylaby na Mgr. štátnice