Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny pre účastníkov exkurzie Fytoremediácie 2017

 

Fytoremediácie – exkurzia 2018

 

Pokyny pre účastníkov (pokyny na stiahnutie tu)

 

Termín: 13. – 15. jún 2018

 

Predbežný program:

 

Streda 13.6.    Staré Hory – Cu/Ag mineralizácia, túra do Španej Doliny, obed v prírode

                        Špania dolina – haldy, staré bane, hyperakumulátory a vegetácia, kultúra

                        Banská Štiavnica – ubytovanie

 

Štvrtok 14.6.   Hodruša-Hámre – fáranie do historickej Au-Ag bane

                        Návšteva závodu na spracovanie Au rudy, zber minerálov, návšteva odkaliska

                        Obed

                        Túra v okolí BŠ  – metalofytná vegetácia – hyperakumulátory, staré bane

                        Spoločenský večer v záhrade Skautského domu – opekačka

 

Piatok 15.6.    Šobov – kyslé banské vody a ich vplyv na vegetáciu

Žiar n. Hronom/Horné Opatovce – hlinikáreň a jej vplyv na okolie

Pezinok a okolie – staré Sb bane, haldy

                        Návrat do BA vo večerných hodinách (okolo 19:00)

 

 

 

1. Cena za exkurziu je 60,- Eur. V tejto sume sú zahrnuté náklady na dopravu (autobus, prípadne iný adekvátny spôsob dopravy), ubytovanie (2 noci s raňajkami v penzióne v Banskej Štiavnici) a vstup do banského múzea a podzemia. Obedy a večere si účastníci zabezpečujú sami.

 

2. Prihlásený študent musí do 09. 03. 2018 (na sekretariáte Katedry fyziológie rastlín – B2-119) uhradiť zálohu vo výške 30.- Eur (1. splátka). Záloha je nevratná. Zálohu je možné účastníkovi vrátiť len v tom prípade, ak sa preukáže, že sa z dôvodu závažných a výnimočných okolností nemôže zúčastniť na exkurzii (napr. urgentná hospitalizácia, plánovaná operácia, úmrtie v rodine a pod.). Táto okolnosť však musí byť organizátorovi ohlásená pred nástupom na exkurziu.

 

3. Účastník sa zaväzuje zaplatiť zvyšné náklady spojené s exkurziou vo výške 30,- Eur najneskôr 7 dní pred nástupom na exkurziu (t.j. do 06. 06. 2018).

 

4. Študent si na exkurziu vypracuje referát na určenú tému v rozsahu 2 strany A4, ktorý v tlačenej verzii odovzdá a prečíta počas exkurzie.

 

Kontakt: Dr. Marek Vaculík, marek.vaculikuniba.sk; B2-120