Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Starý zoznam zamestnancov katedry

Vedúci katedry / Head

  Miestnosť Telefón e-mail
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. B2-409 02/602 96 420 derka_at_fns.uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry / Deputy

  Miestnosť Telefón e-mail
RNDr. Pavel Beracko, PhD. B2-405 02/602 96 478 beracko_at_fns.uniba.sk

Tajomník katedry / Secretary

  Miestnosť Telefón e-mail
Mgr. Andrea Rúfusová, PhD. B2-403 02/602 96 477 rufusova_at_fns.uniba.sk

Sekretariát katedry / Secretariat

  Miestnosť Telefón e-mail
Edita Kohýlová B2-407 02/602 96 422 uzoo_at_fns.uniba.sk

Odborní asistenti / Staff

  Miestnosť Telefón e-mail
prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc. B2-400 02/602 96 324 kovac_at_fns.uniba.sk
prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc. B2-403 02/602 96 477 krno_at_fns.uniba.sk
prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc. B1-429 02/602 96 257 klembara_at_fns.uniba.sk
doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc. B1-426 02/602 96 404 bulankova_at_fns.uniba.sk
RNDr. Pavel Beracko, PhD. B2-405 02/602 96 478 beracko_at_fns.uniba.sk
Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. B1-429 02/602 96 257 cernansky_at_fns.uniba.sk
Mgr. Barbora Števove, PhD. B2-400 02/602 96 324 stevove_at_fns.uniba.sk
RNDr. Eva Záhorská, PhD. B2-406 02/602 96 165 zahorska_at_fns.uniba.sk
Mgr. Kristína Švolíková, PhD. B2-400 02/602 96 324 svolikova_at_fns.uniba.sk
Mgr. Katarína Jakubčinová, PhD. B2-400 02/602 96 324 jakubcinova.k_at_gmail.com
Mgr. Lucia Sochuliaková, PhD. B1-426 02/602 96 404 lucia.sochuliakova_at_gmail.com